"Denizcilik adına yapılan her önemli faaliyette Binali Yıldırım'ın imzası var"

 • 08.03.2019-01:35
 • - Son Güncelleme 08.03.2019-01:35
 • /
 • 0

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Binali Yıldırım'a "Denizcilik Üstün Hizmet Beratı" töreninde açıklamalarda bulundu.

Törenin açılış konuşmasını yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Tamer Kıran'ın açıklamaları şu şekilde:

Burada üç tarafı denizlerle çevrili güzel ülkemizi “Denizci Ülke” yapmak için yaşamını adamış, Türk denizciliğine çok önemli hizmetlerde bulunmuş değerli büyüğümüz sayın Binali Yıldırım’a İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclisimizin oybirliği ile almış olduğu karara istinaden “Denizcilik Üstün Hizmet Beratını“ takdim etmek üzere toplanmış bulunuyoruz.

Ödülü kendilerine takdim etmeden önce bu hizmetler ve yapılan çalışmalardan özetle sizlere bahsetmek istiyorum.

Biz bu kararı alırken ülkemizin son yirmi yılında Türk denizciliğine katma değer sağlayan önemli projelerin, gelişmelerin, düzenlemelerin denizcilik sektöründe yarattığı olumlu etkilerinin büyüklüğünü de dikkate alarak bir liste hazırladık.

Denizcilik sektörümüzün belirtilen süreç içerisindeki kazanımlarını kısaca hatırlamamız gerekirse;  

Denizlerimizin daha güvenli hale getirilmesi için;

 • “Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi (TBGTH) kuruldu,
 • Tüm denizlerimizde gemi trafiğini takip eden “otomatik tanımlama sistemi” (OTS) kuruldu,
 • Kocaeli, İzmir ve Mersin’de “Gemi Trafik Yönetim Sistemi“ projesi gerçekleştirildi,
 • Uydu yardımlı arama kurtarma imkânı olan “cospas-sarsat” sistemi tesis edilerek 7000’e yakın insan hayatının kurtarılması sağlandı,
 • Deniz kirliliği ile etkin mücadele için altyapı sistemleri güçlendirildi, ulusal deniz emniyeti ve acil müdahale merkezi (UDEM) ve Antalya Acil Müdahale Eğitim Merkezi kuruldu,
 • Paris MOU denetimlerinde Türk bayrağı siyah listeden beyaz listeye geçti ve bu başarı günümüze kadar artarak devam etti,
 • IMO’nun yayımladığı STCW sözleşmesi kurallarına tam uyum sağlayan devletlerden biri olarak Türkiye’nin STCW’de beyaz listeye girmesi ve kalması sağlandı,
 • denizcilikle ilgili eğitim kurumları sıklıkla denetlenerek gemi adamı eğitimlerinin kalitesi ve gemi adamlarının standartları yükseltildi,
 • Gemi adamları merkezi açıldı,
 • Gemiler için yetkilendirilmiş kuruluşlar yönetmeliği yayımlandı, klas kuruluşları yetkilendirildi.
 • Türk P&I sigortası kuruldu,

Limanlarımızın daha güvenli hale getirilmesi için;

 • Liman tesislerinin ISPS onayı verildi, yetkilendirilmiş ve tanınmış güvenlik kuruluşları belirlendi,
 • Tehlikeli mallar ve kombine taşımacılık düzenleme genel müdürlüğü kurularak; mevzuatı oluşturuldu
 • Türk limanlarında bulunan, tehlikeye ve çevre kirliliğine neden olan 141 batık/yarı batık geminin bulundukları yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı böylelikle yıllardır süregelen problem çözülmeye başlandı

Sektörümüzün desteklenmesi kapsamında;

 • Koster filosunun yenilenmesi projesi başlatıldı,
 • Kabotaj taşımacılığı kapsamında yük ve yolcu taşımacılığının arttırılmasına yönelik olarak ÖTV’siz yakıt uygulaması başlatıldı, (2004-2018 yılları arasındaki dönemde tahsil edilmeyen ÖTV miktarı 7 milyar TL’dir.)
 • ÖTV’siz yakıt taahhütnamelerinden alınan damga vergisi kaldırıldı. Bu şekilde sektöre yaklaşık 7 milyon TL destek sağlandı.
 • Uğraksız geçişi bozmayan gemilerin bekleme süresi 48 saatten 168 saate çıkarıldı, (bugüne kadar 900 gemi bu düzenlemeden faydalandı ve 1 milyar dolar / yıllık ticaret hacmi kazanıldı.)
 • Bağlama kütüğü oluşturularak, Türk sahipli yabancı bayraklı teknelere Türk bayrağı çekilmesi teşvik edilerek 6000 civarında yabancı bayraklı tekneye Türk bayrağı çekilmesi sağlandı ve Türk Uluslararası Gemi Sicili (TUGS) kanununda değişiklik yapıldı,
 • Tersane, tekne imal ve çekek yerlerinin kira/irtifak hakkı süreleri 49 yıla uzatıldı, (böylelikle sektöre yaklaşık 2 milyar $’lık destek sağlandı.)
 • Yat limanları kira süreleri yeniden 49 yıl olarak düzenlendi,
 • Son 15 yılda 51 balıkçı barınağı inşa edildi,
 • Deniz turizmi desteklendi. Bu çerçevede yat limanı sayısı 61’e, bağlama kapasitesi 24.728’e yükseldi.
 • Navlun gelirleri döviz getirici faaliyet olarak kabul edildi,
 • Mevzuat alt yapımız güçlendirildi.  Bu kapsamda 41 uluslararası sözleşme, 9 kanun, 5 tüzük, 202 yönetmelik, 16 genelge, 41 yönerge, 28 tebliğ, 12 talimat olmak üzere toplam 354 mevzuatta düzenleme yapıldı.

 

Tersanelerimizin güçlendirilmesi kapsamında;

 • Tersanelerimizin sayısı 79’a yükseldi ve tersanelerimizin proje kapasitesi 4,5 milyon DWT/yıl’a ulaştı,
 • Tersanelerimizde bakım onarım pazar payımız arttı,
 • Yalova, Samsun ve Karadeniz Ereğlisi’nde yeni tersane bölgeleri oluşturuldu,
 • Tuzla tersaneler bölgesi imar planı yapıldı ve onaylatıldı,

Bürokrasinin azaltılması ve dijitalleşme için;

 • Düzenli sefer hat izni işlemlerinde bürokrasi sıfırlandı ve online hale getirildi,
 • Limanlarda tek kart uygulamasına geçilmesi projesi başlatıldı ve limanlarda “tek pencere sistemi” projesi başlatıldı, hizmetler e-devlet üzerinden yapılmaya başladı,
 • “Milli deniz ticareti bilgi sistemi” kuruldu ve Gemi Adamları Elektronik Başvuru Sistemi (GAEBS) devreye alındı,

 

Uluslararası etkinliğimizin artırılması kapsamında;

 • Uluslararası denizcilik ilişkilerimiz geliştirildi, 62 adet denizcilik antlaşması imzalandı, 44 adeti yürürlüğe sokuldu. 18 adetinin onay süreci halen devam etmektedir,

Deniz ülkesinden denizci ülkeye dönüşümü sağlamak için devlet sektör el ele vererek;

 • Türk sahipli filo sayısında %172, gemi tonajında ise  %228 artış sağlandı,
 • 14 yılda limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 2 katına (%127), konteyner miktarı 3,5 katına (%252) çıktı,
 • Türkiye süper ve mega yat yapımında dünyada 3. sıraya yükseldi,
 • Tersanelerimiz savunma sanayinde etkin rol oynamaya başladı, yurt dışına savaş gemisi ve sahil güvenlik gemisi ihracatı gerçekleştirildi,
 • Türkiye aday olduğu C kategorisinde en yüksek ikinci oyu alarak IMO Konseyi’ne seçildi,

Bu listede yer alan başarılı faaliyetler elbette Türk denizciliği adına yapılanların tamamı değil ancak gördüğünüz gibi sektörümüze katkı sağlayan bu çok önemli hususların sadece konu başlıkları bile sayfalar alıyor.

Bu çalışmaları yaptıktan sonra bütün bu icraatlerde emeği geçenleri de listemize dahil ettik ve bunun sonucunda bir kişinin neredeyse her faaliyette en etkin şekilde pay sahibi olduğunu gördük.

Son 15-20 yıllık süre içerisinde denizcilik sektörümüze katkı sağlayan, yeni ufuklar açan ve her geçen yıl daha da güçlenmemize olanak tanıyan, neredeyse her projede, her önemli gelişmede, her yenilikte ya stratejinin oluşturulmasında ya da karar aşamasında ya plan/proje safhasında ya da işin icraat kısmında hep o saygıdeğer büyüğümüzün izlerini, etkisini ve liderliğini gördük.

TURKDENİZ.COM


Son Haberler

;