Avrupa Armatörler Birliği'nden önemli uyarı!2020 kükürt uygunluk kontrol listesi

  • 06.09.2019-05:33
  • - Son Güncelleme 06.09.2019-05:33
  • /
  • 0

Armatörler Birliği, İMO 2020 öncesi uyulması gereken kurallar listesi yayınladı.

1 Ocak 2020'den itibaren, belirlenen Emisyon Kontrol Alanları (ECA'lar) dışında faaliyet gösteren gemilerdeki akaryakıttaki kükürt sınırı, kütle olarak (m / m)% 0.50'e düşecektir. Bu nedenle, Armatörler Birliği, gelecek MARPOL sözleşmesi değişikliklerine uyumu sağlamak için operatörlerin planladıkları operasyonel değişikliklerin tamamında bir rehber olarak kullanılabilecek bir kontrol listesi yayınladı .

Yayınlanan kontrol listesi üç kategoriye ayrıldı:

1-Genel

-IMO'nun rehberliğine uygun olarak, gemiye özel bir uygulama planı geliştirdiniz mi?

-Herhangi bir yapısal modifikasyonun gerekli olması durumunda, bunlar gemiye özel uygulama planına eklenmiş ve bayrak 
devleti ve / veya sınıflandırma topluluğu tarafından uygulanabilir şekilde onaylanmış mı?

-Uyumluluk için bir risk değerlendirmesi yapıldı mı ve gemide mevcut mu?

-Mürettebat ve sahile bakan personel eğitimi uygun kayıtlarla yapıldı mı?

-Gemi 400GT'den fazlaysa, Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme (IAPP) Sertifikası veya ilgili muafiyet belgeleri gemide mevcut mu?

-Petrol Kayıt Defteri ve gerekli diğer kayıtlar mevcut mu ve güncel mi?

-Kayıtlar, tankların, boru hatlarının ve diğer ilgili bunkering ekipmanlarının durumunu not ediyor mu?

-Bunker Teslim Notları, akaryakıt kükürt içeriğinin% 0,50 m / m'nin üstünde olup olmadığını açıkça doğrular mı?

-Gemide bulunan yakıt ile bunkerlere yakıt gelmesini önlemek için önlem aldınız mı?

-Yakıtın gelmesi kaçınılmazsa, her yakıt grubu için açık yakıt testi belgelerinin bulunduğundan emin misiniz?

-Yakıt sisteminin tamamen boşaltılmasını veya yıkama sisteminin etkin şekilde çalışmasını sağlamak için yeterli sürede -Emisyon Kontrol Alanlarına (ECA'lar) giriş için hazırlıklar yaptınız mı?

-Eğer öyleyse, mürettebat için yazılı değiştirme prosedürleri ve gerekli ilgili kayıtlar gemide mevcut mu ve muhafaza ediliyor mu?

2-Yıkayıcıların kurulu olduğu gemilerde

-Scrubber sistemi tipi, güncel ve planlanan bakım görevleri ile iyi çalışır durumda ve izleme cihazları tamamen çalışır durumda mı?

-Yıkama sistemi ve ilgili ekipmanın işletme ve bakım kayıtları gemide tutuluyor mu ve bunlar inceleme için mevcut mu?

-Herhangi bir liman, yaklaşmakta olan seyahate / seferlere açık döngü yıkama sistemi yıkama suyunun tahliyesi için herhangi bir kısıtlama getirdi mi veya ek gereksinimler var mı?

-Eğer öyleyse, gerekirse uzman imha düzenlemeleri için düzenlemeler yaptınız mı?

3-Yeni yakıt türüne geçiş

-Yakıt tipinde bir değişikliğin mevcut makine ve ekipman üzerinde ne gibi etkileri olabileceğini belirlemek için üreticinin talimatlarına atıfta bulunmak dahil bir uygunluk değerlendirmesi yaptınız mı?

-Çapraz kontaminasyonu önlemek için tanklar ve boru hatları iyice yıkandı ve temizlendi mi?

-Kayıtlar, yakıt sistemi tankları ve boru işlerinin ayrılmasının gerektiği yerlerde yapıldığını not ediyor mu?

-Bunkerleri kullanmadan önce bunkerler için ek testler yaptınız mı?

-Eğer ek testler uygulanabilir değilse, en erken fırsatta herhangi bir problemi tespit etmek için taze bunker kullanımına başlarken geminin filtrelerini ve yakıt tüketimini izliyor musunuz?

Geminin kükürt gerekliliklerine uymaması durumunda, geminin kıyı yönetimine derhal bildirimde bulunulmalı ve geminin kayıt defterlerinde kaydedilen uyumsuzlukların detayları bildirilmelidir.

Armatörler birliği

KAYNAY: MARBOX.COM.TR


Son Haberler

;