Deniz sigortaları, KOSDER'in panelinde konuşuldu

  • 13.02.2020-09:59
  • - Son Güncelleme 13.02.2020-12:10
  • /
  • 0

Koster Armatörleri ve İşletmeciler Derneği (KOSDER) tarafından ‘Deniz Sigortaları Paneli’ düzenlendi.

KOSDER tarafından 'Deniz Sigortaları' başlığıyla düzenlenen panel, sektörün ilgili temsilcilerini bir araya getirdi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonu’nda yapılan panele Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ile çok sayıda STK temsilcisi ve sektör paydaşları da katıldı.

Moderatörlüğünü KOSDER 2. Başkanı Pınar Kalkavan Sesel’in yaptığı panelin açılış konuşmasını KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş gerçekleştirdi.

Deniz sigortalarının sektör için önemine vurgu yapan Hüseyin Kocabaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Gelişen ekonomilerle birlikte mal ve hizmet üretiminin artması, buna paralel olarak yukarı doğru ivme yakalayan talep miktarı, uluslararası taşımacılığı daha da önemli hale getirmiştir. Dünyamızın dörtte üçünün sularla kaplı olması ve teknolojik gelişmeler göz önüne bulundurulduğunda, deniz taşımacılığı diğer taşımacılık faaliyetlerine göre avantajlı konumda yer almaktadır.

Her ticari faaliyette olduğu gibi; deniz yolu taşımacılığı da içerisinde yer alan ve değer zincirini oluşturan bileşenlerle bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bu bileşenlerin en önemlilerinden birisi olan ve tabiri caizse gemilerimizin can simidi deniz sigortaları; dünden bugüne deniz ticaretine paralel olarak gelişim göstermektedir.

Dünya sularının çetin şartları ve gemilerin seferleri sırasında karşı karşıya kaldıkları rizikolar, tarihi neredeyse deniz ticareti kadar eski olan deniz sigortacılığını sektörümüzün vazgeçilmezi haline getirmiştir. Yoğun rekabet ortamında ciddi bir finansman gideriyle gemilerini yüzdüren armatörlerin, bertaraf edilmesi zor olan riskleri analiz etmeleri; sigorta ödemelerinin düşmesine ve dolayısıyla işletme maliyetlerinin de azalmasına fayda sağladığı bilinmektedir.

“DENİZ SİGORTALARI, SEKTÖRÜN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMA ADINA ÖNEMLİ BİR İŞLEVE SAHİP”

Sigortacılık şirketleri bir prim karşılığında yapılmış deniz sigortası sözleşmesi ile sigortalıyı koruyan, tıpkı bizler gibi kâr amacı güden ve bu minvalde faaliyetlerini sürdüren kuruluşlardır. Taşımacılık esnasında geminin kendisinin, taşıdığı yükün veya diğer unsurların zarar görmesi ticarete dahil olan bütün etmenleri olumsuz etkilediği gibi, büyük oranda maddi kayıplara da neden olmaktadır. Tam da bu noktada deniz sigortaları; armatör ve işletmecilerin sermayelerini teminat altına almakla kalmayıp, sektörün sürekliliğini sağlama adına da önemli bir işlevi yerine getirmektedir.

“SİGORTALARIN DETAYLI BİR ŞEKİLDE ELE ALINMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Bu sebeple, denizciliğin risklerine karşı alınan tedbirlerin doğru ve yerinde olması adına deniz sigortalarının kavranması, karmaşık yapısının hem sigortalı hem de sigortalatan tarafından detaylı bir şekilde ele alınması büyük bir önem taşımaktadır. Bizler de KOSDER olarak, sektörün her ayağında sürekli değişim ve yenilikle karşı karşıya kalan denizcilerimizi; ‘bilinmeyenleri oldukça fazla olan’ deniz sigortaları konusunda bilgilendirme amacıyla bir çalışma başlattık. Bu çalışmanın nihayeti ve aynı zamanda ilk bölümü olan “Deniz Sigortaları Paneli: Volume 1” poliçelerde yer alan klozları ilk ağızdan, yani uzmanlarından dinleme imkânını bizlere tanıyacaktır.”

Panelde daha sonra Omni Sigorta’dan Ali Çakır, Banu Ökem, Gürhan Kulle, Erdem Atabey ve Omur Marine’den Çağdaş Kırcalı deniz sigortaları konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Erdem Atabey, ‘Çatışma Mesuliyeti Oranlarının Paylaştırılması’, ‘Çatışma mesuliyet ve Harp P&I riskleriniz hangi poliçelerinizde teminatta?’, ‘P&I poliçelerinde dikkat edilmesi gereken teminat şartları’ ve ‘FDD sigortası ihtiyacı’ konularında sunum yaptı.

Gürhan Kulle; ’Tekne makina sigortaları – ITC Hulls 1/10/83 ve ITC Hulls  1/11/95 versiyonları arasındaki temel farklar’, ‘Tekne makina sigortalarını daraltan veya genişleten klozlar’, ‘Additional Perils’, ‘Loss of Hire sigortaları’, ‘Mesleki sorumluluk sigortaları’, ‘Yeni gelen Marine Cyber Attack Clause’u’, ‘K&R (Kaçırılma ve Fidye Sigortası)’ ve ‘P&I ve H+M açısından IMO 2020’ konularında yaptığı sunumla katılımcıları bilgilendirdi.

Panelde son konuşmacı olan Omur Marine’den Av. Çağdaş Kırcalı ise artan çevre cezaları ile ilgili son gelişmeleri anlattı.

Panelin sonunda Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş, panelistlere günün anısına plaket takdim etti.

Panel, konuşmacılar ve katılımcılar birarada çektirdiği hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

KAYNAK: TURKDENİZ.COM

 


Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
;