'Varış Öncesi Gümrük İşlemleri' konulu genelge yürürlüğe giriyor

  • 11.04.2019-09:44
  • - Son Güncelleme 11.04.2019-09:44
  • /
  • 0

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce 08.04.2019 tarih ve 2019/12 sayılı "Varış Oncesi Gümrük İşlemleri” konulu Genelge yayımladı.

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Scri No: l) 23/01/2019 tarihli ve 30664 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, 23/04/2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar şu şekilde:

A. Başvuruya İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü (YY S) sahipleri Tebliğ hükümlerinden doğrudan yararlanacaktır. Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden faydalanmak isteyen YYS harici yükümlüler ise ekte yer alan başvuru formu ve diğer belgelerle birlikte Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne başvuracaktır.

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince, başvuru formu ve eki ibraz edilen belgeler incelenerek söz konusu Tebliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir. Yapılan değerlendirme sonucu eksik bilgi ve belge bulunduğu tespit edilmesi halinde eksikliklerin tamamlanması için başvuru sahibine 30 günlük süre verilir. Söz konusu ek sürede de istenilen bilgi ve belgelerin tamamlanmaması halinde, başvuru yapılmamış sayılır ve başvurunun yeniden yapılması gerekir.

Bölge Müdürlüklerince başvuruları uygun görülen yükümlülere ait bilgiler (unvan, vergi kimlik numarası, adres, c-posta adresi) Gümrükler Genel Müdürlüğüne iletilir. Söz konusu yükümlülerin varış öncesi gümrük işlemlerinden faydalanmasına ilişkin BİLGE Sisteminde gerekli yetkilendirmeler Gümrükler Genel Müdürlüğünce yapılır.

BİLGE Sisteminde yetkilendirmenin yapılmasının akabinde Gümrükler Genel Müdürlüğünce izin sahibi yükümlü ve ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bilgi verilir.


Son Haberler

;