AKDENİZ, ECA OLMAYA BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYOR

AKDENİZ, ECA OLMAYA BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYOR

Avrupa Birliği içindeki ülkeler ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler, Akdeniz'i kükürt oksitler için bir emisyon kontrol alanı (ECA) IMO resmi bir teklif sunmak amacıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği içindeki ülkeler ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler, Akdeniz'i kükürt oksitler için bir emisyon kontrol alanı (ECA) yapmak için Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) resmi bir teklif sunmak üzere bir araya geldi.

Uzun zamandır tartışılan, resmi teklifin, Akdeniz'in Baltık ve Kuzey Denizi gibi ülkelere ECA olarak katılmasıyla süreci hızlandırması bekleniyor.

IMO'ya sunulan belgenin; gemilerden kaynaklanan kükürt oksit ve partikül madde emisyonlarını önleme, azaltma ve kontrol etme ihtiyacını gösterdiği iddia ediliyor.

Önerilen Med SOX ECA'nın benimsenmesi, bir bütün olarak Akdeniz'de ve Akdeniz kıyı Devletlerinde, insan sağlığı ve çevre için önemli faydalar sağlayacak olan ortam hava kirliliği seviyelerinde önemli azalmalara yol açacak.

KAYNAK: TURKDENİZ.COM