DENİZ TAŞIMACILIĞINDAN KAYNAKLANAN EMİSYONLARIN İZLENMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN AB TÜZÜĞÜ GÜNCELLENDİ

DENİZ TAŞIMACILIĞINDAN KAYNAKLANAN EMİSYONLARIN İZLENMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN AB TÜZÜĞÜ GÜNCELLENDİ

Deniz Taşımacılığından Kaynaklanan Karbondioksit Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanmasına (MRV) İlişkin AB Tüzüğü güncellendi.

adscode

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2015 yılında, deniz taşımacılığından kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına (MRV) ilişkin (EU) 2015/757 sayılı Tüzük Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından kabul edilmiştir.

Avrupa Birliği (AB) MRV Tüzüğü, 1 Ocak 2018'den itibaren, taşıdıkları bayrağa veya ait oldukları ülkeye bakılmaksızın AB/Avrupa Ekonomik Alan (AEA) limanlarına uğrayan ticari amaçlarla kargo ve yolcu taşımacılığı yapan 5.000 GT ve üzerindeki gemilerin CO2 emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasını zorunlu kil mistir.

"Deniz Taşımacılığı Faaliyetlerinin AB Emisyon Ticaret Sistemine (ETS) Dahil Edilmesini Sağlamak ve Ek Sera Gazi Emisyonlarının ve Ek Gemi Türlerinden Kaynaklanan Emisyonların İzlenmesini, Raporlanmasını ve Doğrulanmasını Sağlamak için (EU) 2015/757 Sayılı Tüzüğü Tadil Eden" (EU) 2023/957 sayılı Tüzük, AB Resmi Gazetesinin 16 Mayıs 2023 tarihli ve L130 sayılı nüshasında yayımlanmış olup 5 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

CO2 emisyonlarının yanı sıra CH ve N20 emisyonları dahil edilen veni tüzük ile;

- Ticari amaçla yük veya yolcu taşımacılığı yapan, 5.000 GT ve üzeri gemilerin; son uğradıkları limandan üye devletlerin yetki alanında bulunan bir limana veya üye devletin yetki alanındaki bir limandan sonraki uğrak limanlarına kadar olan seferlerinde; ayrıca üye devletlerin yetki alanındaki limanlar arasında gerçekleştirdikleri seferleri sırasında salınan sera gazi emisyonlar: AB Emisyon Ticaret Sistemine dahil edilmektedir.

- 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, 400 GT-5.000 GT arasındaki genel yük (general cargo) gemileri ile 400 GT üzerindeki offshore gemileri de yukarıdaki seferlerinde sera gazi emisyonlarına ilişkin olarak bahsi geçen Tüzük kapsamında olacaktır.

Bu kapsamda, izleme planlarının değerlendirilmesi ve onaylanması, emisyon raporlarının doğrulanması ve uygunluk belgesi (DOC) işlemleri Bakanlığımızca yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yerine getirilmektedir. İlgili gem işletmeleri, 2025 yılından itibaren bir önceki yıla ait toplu emisyon verilerini her yıl 28 Subat-31 Mart arasında yetkilendirilmiş kuruluşlara sunacaktır.

KAYNAK: TURKDENİZ.COM