Deniz taşımacılığının karbonsuzlaştırılması için tedarikçilere finansman sağlanması talep ediliyor

Deniz taşımacılığının karbonsuzlaştırılması için tedarikçilere finansman sağlanması talep ediliyor

Avrupalı armatörler deniz taşımacılığının karbonsuzlaştırılması amacıyla yakıt tedarikçilerine yönelik finansman ve hedeflerin oluşturulması için çağrı yapıyor.

Avrupalı armatörler, Avrupa Komisyonu'ndan deniz taşımacılığı sektörünün düşük ve sıfır karbonlu yakıta erişim sağlayabilmesi için alt hedefler oluşturarak ve Yenilenebilir Enerji Direktifi
(Renewable Energy Directive – RED) kapsamında deniz taşımacılığı sektöründe kullanılan
yenilenebilir yakıtları çoğaltarak yakıt tedarikçilerinin yaşadığı sorunlara çözüm üretmesini talep
ediyor.

FuelEU Denizcilik önerisi (FuelEU Maritime proposal) kapsamında gemiler yerine yakıt tedarikçilerine yönelik getirilen yakıt standardı, emisyonların azaltılması hedefini tehlikeye atacak
ve söz konusu standardın uygulamaya konulmasını zorlaştıracak. Bir Piyasa Bazlı Hedef (Market Based Measures – MBM) ortaya koyulduğu takdirde, düşük ve sıfır karbonlu yakıt alımının desteklenmesi amacıyla bir fon oluşturulup gelirlere katkı sağlayabilir.

Yerel ölçekte alınacak tedbirler Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization – IMO) seviyesindeki uluslararası görüşmelere zarar verebileceği için Avrupa Birliği
politikalarının temelinde küresel bir yaklaşım olmalıdır. Deniz taşımacılığı sektörü kendini
karbonsuzlaştırmaya adadığı için bu anlamdaki başarı ilk olarak düşük veya sıfır emisyonlu
yakıtların üretilmesine ve henüz piyasada bulunmayan güvenli alternatif yakıtların geniş ölçüde
erişilebilir olmasına bağlıdır. Avrupa Birliği herhangi bir önlem alacak ise Avrupa Topluluğu
Armatörler Birliği (European Community Shipowners' Association – ECSA) aşağıda belirtilen çift
yönlü yaklaşımı desteklemekte...

1. Piyasa Bazlı Hedef kapsamında bir fon oluşturulması, gelirlerin Ar&Ge projelerinin
finanse edilmesi için kullanılması ve yeni ve mevcut yakıtlar arasındaki fiyat farkının kapatılması.

2. Alt hedeflerin oluşturulması ve Yenilenebilir Enerji Direktifi kapsamında düşük veya sıfır
karbonlu yakıtların çoğaltılması sayesinde yakıt tedarikçilerinin teşvik edilmesi ve söz konusu
tedarikçilerden sundukları tekliflerde belirli oranda düşük veya sıfır karbonlu yakıt kullanmalarının
talep edilmesi.

ECSA Genel Sekreteri Martin Dorsman konuyla ilgili olarak: "Deniz taşımacılığı sektörünün düşük veya sıfır karbonlu yakıtlara ulaşabilmesi amacıyla yakıt tedarikçilerine teşvikler verilmesi ve söz konusu tedarikçilere yönelik çeşitli zorunluluklar getirilmesi, sektörün karbonsuzlaştırılması için ön koşullardan birisidir. Tüm yeni yakıtların alınmasıyla ilgili olduğu gibi bu ikilem yalnızca yakıt tedarikçilerine yönelik zorunlulukların getirilmesiyle çözülebilir. Piyasa Bazlı Hedefler kapsamında oluşturulacak bir fon ile düşük veya sıfır karbonlu yakıtların alımı desteklenecektir." şeklinde konuştu.

Buna ek olarak, AB Piyasa Bazlı Hedefleri kapsamında oluşturulacak bir fon ile sektörün
yönetimsel yükü azaltılacak ve tüm gelirlerin enerji geçişine yönelik kullanılması sağlanacak.

ECSA Genel Sekreteri Dorsman sözlerine şu şekilde sürdürdü: "Yakıt standardı, gemiler yerine yakıt tedarikçilerine getirilmeli ve yaklaşmakta olan FuelEU Denizcilik önerisi kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından dikkate alınmalıdır. FuelEU Denizcilik önerisi, yakıt tedarikçileri yerine gemilere yönelik bir yakıt standardı getirirse bu durumun yakıt tedarik piyasasını ciddi anlamda aksaklığa uğratacağını ve bu standardın uygulanmasının zorlaşacağını düşünmekteyiz. Daha da önemlisi bu durumun enerji verimliliğine yönelik gelişmelerin teşvik edilmesini başarısız bir şekilde sonuçlandıracağını düşünüyoruz."

Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (European Union Emission Trading System) ve
Yenilenebilir Enerji Direktifi'nin revizyonu konusunda ECSA, deniz taşımacılığı sektörünün
görüşlerini Avrupa Komisyonu'na sundu.

KAYNAK: ECSA