GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ 98 TL OLDU

GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ 98 TL OLDU

Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı’na göre; gemi adamları iaşe bedeli 98 TL’ye yükseldi.

adscode

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şu şekilde:

Halen uygulanmakta olan iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 80.00 TL iaşe bedelinin 13/09/2022 tarihli ve 31952 sayı Resmi Gazete’de yayımlandığı, bu miktarın aradan geçen zaman içinde gıda maddeleri fiyatlarında meydana gelen yükselmeler karşısında yetersiz kaldığı, iaşe bedelinin yeniden tespitinin zorunlu bulunduğu ve bu durumun 20.12.1989 tarihli 20378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 8’inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yurt çapında uygulanmak üzere tespitinin faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Anılan Yönetmeliğin 7. Maddesinde “… Ödenecek bedele esas; bir gemi adamının yaptığı göreve göre alması mecburi normal günlük gıdasına sağlayacak para miktarıdır.” şeklindeki hükmü göz önünde bulundurularak;

a)       Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 2022 yılı 5 il merkezi (Antalya, İstanbul, İzmir, Samsun, Trabzon) tüketici fiyatları endeksine giren maddelerden Yönetmeliğe göre besin kompozisyonu için esas alınan maddelerin 2022 yılı aritmetik ortalaması,

b)      Hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleriyle tespit edilerek gemi adamlarına verilen iaşe bedelleri ile uygulanmakta olan iaşe bedelleri,

c)       Yönetmeliğin 31 ve 32. maddeleri ile Ek-2 ve 3 sayılı cetvellerine göre hazırlanan beslenme listesine göre 4800 kaloriyi verecek gıda kompozisyonu,

esas alınarak bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 98 TL olarak tespitine oy birliği ile karar verilmiştir.

HABERİN KAYNAĞI: TURKDENİZ.COM