Hurdaya ayrılacak gemilerin yerine yeni inşa edilecek gemiler için teşvik verilecek

Hurdaya ayrılacak gemilerin yerine yeni inşa edilecek gemiler için teşvik verilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hurdaya ayrılan gemilerin yerine yeni gemi inşa edenlere teşvik verecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk deniz ticaret filosunun yenilenmesi, kabotajda ve uluslararası sularda deniz çevresine zararsız, etkin, güvenli, sürdürülebilir bir taşımacılığın oluşturulabilmesini desteklemek üzere; ticari yük taşımacılığında kullanılan gemilerden hurdaya ayrılanların yerine yeni gemi inşa edenlere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından teşvik verilecek.

Dünya’da yer alan habere göre, yeni gemi teşvikinden 20 yaş üzeri, Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı, 1.000 GT ile 5.000 GT arası, sıvı dökme yük, katı dökme yük, konteyner, genel yük (karışık yük) ve özel amaçlı gemiler sınıfındaki ticari yük taşımacılığında kullanılan gemiler için yararlanılabilecek.

Hurda teşvikinden her yıl en fazla 5 gemi yararlanabilecek. Teşvik tutarı, geminin boş ağırlığı ile güncel hurda fiyatının çarpılmasıyla hesaplanacak.

Türk bayrağı takılan yabancı gemi için de teşvik

Hurdaya ayrılacak geminin başvuru tarihi itibarıyla son altı ay yararlanıcının mülkiyetinde olması şartı bulunuyor. Yönetmelik yayınlandıktan sonra Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıt olan gemiler için 6 ay sonra teşvikten yararlanabilecek.

Yeni inşa edilecek gemi, 1.000 GT veya üzerinde ve sıvı dökme yük, katı dökme yük, konteyner, genel yük (karışık yük) veya özel amaçlı gemiler sınıfındaki ticari yük taşımacılığında kullanılan gemi cinslerinden olacak.

Teşvik Uygunluk Belgesi düzenlendiği tarihten itibaren en geç üç yıl içerisinde yapımı tamamlanma zorunluluğu bulunan gemiler, klas kuruluşu gözetiminde inşa edilecek.

Yüzde 50 yerli katkı oranı

Teşvikten yararlanacak geminin işçilik dahil yerli katkı oranı en az yüzde 50 olacak ve Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline tescil tarihinden itibaren en az beş yıl süre ile Türk Bayrağı altında işletilecek. Bu süre içerisinde satılamayacak, devredilemeyecek ve kiraya verilemeyecek.

Hurda teşviki için sağlanacak kaynak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanacak. Gemi üzerine, ödeme yapılmadan önce kullandırılacak teşvik tutarının bir buçuk katı tutarında birinci derece ve birinci sıradan ipotek konulacak.

Teşvikin yüzde 40’ı, yapı halindeki gemilere özgü sicile kaydedilmesinde, yüzde 30’u, kabuk inşası tamamlandığında kalan yüzde 30’u da tescil edildikten sonra verilecek.