IMO, COVID-19 sürecinde gemi personeli değişimi ile ilgili protokol yayınladı

IMO, COVID-19 sürecinde gemi personeli değişimi ile ilgili protokol yayınladı

IMO tarafından güncel olarak "Koronavirüs Salgını Sürecinde Gemi Personeli Değişimleri ve Seyahatlerinin Emniyetli Bir Şekilde Gerçekleştirilmesine Yönelik Tavsiye Protokolleri'' yayınlandı.

Yazıda, pandemi sürecinde gemi personeli değişimleri ve seyahatlerinde ülkelerin ve denizcilik
şirketlerinin alması gereken tedbirler ile uygulama tavsiyelerine yer verildi. 

Gemi personeli değişimi ve seyahat süreçleri boyunca tavsiyelere uyulmasını kolaylaştırmak amacıyla belgelendirme yapılarak söz konusu Protokollerin uygulanması konusunda destek sağlanması gerektiği ifade edildi. Mümkün olan durumlarda söz konusu belgelerin elektronik ortamda hazırlanarak yayılma riskinin azaltılmasının amaçlandığı bildirildi.

Ayrıca, gemi personeli olunduğunun kanıtı niteliğindeki belgeler, gemi personeli sağlık yeterlik beyanı formu, günlük vücut sıcaklığı kayıtları, işveren tarafından verilen bir yazı, gemi personeli değişimi ve seyahatine ilişkin bilgi formu ve aşı olunduğuna ilişkin kanıt niteliğindeki belgelerin gemi personeli tarafından taşınması ve gerektiğinde seyahat işlemleri için hazırlanması öneriliyor.

Söz konusu Protokoller kapsamında, pandemiye ilişkin alınan önlemler ve uygulanan tedbirler ile
ilgili olarak liman, havalimanı ve havayolu şirketlerinin, deniz taşımacılığı şirketleri ve gemi personeli için çeşitli bilgilendirmeleri hazırlamaları yönünde ülke idareleri tarafından teşvik edilmeleri tavsiye edildi.

KAYNAK: TURKDENİZ.COM