KARBON FİYATLAMA SİSTEMİNDEN MUAF TUTULACAK GEMİ TİPLERİ BELLİ OLDU

KARBON FİYATLAMA SİSTEMİNDEN MUAF TUTULACAK GEMİ TİPLERİ BELLİ OLDU

Avrupa Ulaşım ve Çevre Federasyonu tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışmaya göre 25 milyon tondan fazla karbondioksit AB tarafından önerilen karbon fiyatlama sistemi kapsamında muaf tutulacak.

Avrupa Ulaşım ve Çevre Federasyonu tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışmaya göre 25 milyon tondan fazla karbondioksitin, Avrupa Birliği tarafından önerilen karbon fiyatlama sistemi kapsamında muaf tutulacağı belirtildi.

Yatların yanı sıra petrol ve gaz tesislerine hizmet sağlayan gemilerin karbon fiyatlandırma sistemine dahil edilmemesinin AB'nin deniz taşımacılığı kanunlarının temelini zayıflatacağı ve milyonlarca ton emisyonun denetim dışı kalmasına sebep olacağı ileri sürülüyor.

Avrupa Komisyonu, Temmuz 2021'de Emisyon Ticaret Sistemi'nin denizcilik sektörünü de kapsamasını önermiştir Söz konusu sistem yalnızca 5.000 gross ton üzerindeki gemiler için geçerli olacak ve bazı gemi tipleri bu sistemden muaf tutulacak.

Kuru yük ve petrol gemilerinden kaynaklanan emisyondan daha fazla emisyona sebep olduğu belirtilen balıkçı gemileri, askeri gemiler ve platform gemileri de söz konusu sistemden muaf tutulacak. Bu durum, AB'nin deniz taşımacılığı faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonlarının yaklaşık %20'sine sebep olmasına rağmen Avrupa'daki gemilerin yarısından fazlasının muafiyet kapsamına gireceği anlamına geliyor.

Avrupa Komisyonu ise Emisyon Ticaret Sistemi'ne dahil edilecek gemi sayısının kısıtlanarak idari yükün azaltılacağını ve bu kısıtlamaya rağmen emisyonların çoğunun kapsam altına alınacağını ifade ediyor. Fakat Avrupa Ulaşım ve Çevre Federasyonu'na göre, gemi boyutunu baz almak yerine yalnızca belirli miktarın üstünde kirliliğe sebep olan gemilerin sisteme dahil edilmesi sonucunda küçük işletmelere idari yük bindirmeksizin daha fazla emisyonun kontrol altına alınması
sağlanacak.

AB deniz taşımacılığı sektörü her yıl yaklaşık 130 milyon ton karbondioksit salınımına sebep olarak Birliğin toplam emisyonlarının yaklaşık olarak %4'ünü teşkil ediyor.

TURKDENİZ.COM