KILAVUZ KAPTANLAR HAFTASI MESLEK ŞEHİTLERİNİ ANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

KILAVUZ KAPTANLAR HAFTASI MESLEK ŞEHİTLERİNİ ANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Bu yıl 13'üncüsü gerçekleşen Kılavuz Kaptanlar Haftası Meslek Şehitlerini Anma Töreni Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde düzenlendi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Beylerbeyi Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen programda; Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Denizcilik Meclisi Başkanı Recep Düzgit, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Mutlu Dündar, Avrupa Kılavuz Kaptanlar Birliği Başkan Yardımcısı Migel Viveyra de Castro, Türkiye Kılavuz Kaptanlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Kılavuz kaptanlar ve çok sayıda davetli hazır bulundu.

Programın başında Atatürk büstüne çelenk konuldu. 
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Mutlu Dündar bir konuşma gerçekleştirdi. Dündar yaptığı konuşmada:

Bu yıl 13.sünü düzenlediğimiz kılavuz Kaptanlar Haftası’nın açılışında meslek şehitlerini anmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Aynı zamanda meslek şehitlerimiz Kpt. Lütfü Berk’in ve merhum Kpt. Fahrettin Aksu’nun adlarını taşıyan İstanbul Boğaz kılavuzluk istasyonları da dahil diğer limanlarımızda ve Çanakkale Boğazı’nda kılavuz kaptan meslektaşlarımız ve meslek şehitlerimizi anmak üzere bir araya gelmiş bulunmakta. Kendilerine teşekkür ederim.


Kılavuz kaptanların yegâne sivil toplum örgütlenmesi olan Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği’nin; camiamızın birlikteliği ve dayanışması için payanda olmasının yanında diğer bir kuruluş amacı da kılavuzluk mesleğinin ülkemizde dünya standardından devam ettirilmesi ve kılavuz kaptanlarımızın refahı ve emniyeti için çalışmalar yapmasıdır. Ülkemizin kalkınması için önemli rolü olan limanlarımızda ve her biri eşsiz güzelliği ve stratejik konumuyla dünyanın en önemli su yollarından olan Türk Boğazlarında; kılavuz kaptanlar can, mal, çevre ve seyir emniyetini sağlayabilmek için yılın 365 günü her türlü hava ve deniz koşulunda kesintisiz bir şekilde kılavuzluk hizmeti vermektedir.

İçinde bulunduğumuz günlerde nihayet etkisini yitirmiş olan pandeminin ilk günlerinden itibaren kılavuz kaptanlar en ön saflarda bütün zorluklara rağmen görevlerini yerine getirmiş, modern hayatımız için önemli olan ürünlerin tedarikinin devam ettirilmesine katkı vermişlerdir. Geride bıraktığımız bu zorlu süreçte gerekli tedbirleri alarak hizmetin aksamaması için meslektaşlarımıza ihtiyacı olan desteği sunan başta KEGM Kılavuzluk Teşkilatı olmak üzere diğer teşkilatlarımıza da üyelerimiz adına teşekkür ederiz.

Bizler; Kılavuz kaptanlar olarak mesleğimizin zorluğunun ve içerdiği tehlikelerin farkındayız. Her birimiz; can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması için verdiğimiz hizmetin ne kadar önemli olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bunun sağlanması için gerekli bilgi ve tecrübeyi bir adım öteye götürmek için çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Kılavuzluk, geminin köprü üstünde kaptan ile o esnada tesis edilen karşılıklı güven ve bilgi paylaşımını üzerine verilen birçok uluslararası kural ve uygulama ile düzenlenmiş bir hizmet türü. Bununla birlikte kılavuz kaptanın emniyeti için kaptan transferlerinde uygunsuz donanımların kullanılmasından dolayı çarmış kazaları yaşanmaya devam ediyor. Şöyle ki; dünya genelinde Uluslararası Kılavuz Kaptanlar Birliği tarafından yapılan sörveyler gösteriyor ki; her beş kılavuz transfer donanımından bir tanesi ya kurallara uygun donatılmamış ya da kötü durumda. Bu nedenle; Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği olarak bu yılki hafta etkinliklerimiz içerisinde kılavuz transfer güvenliğine dikkat çekmek ve çarmıh kazalarının önlenmesi için bir panel düzenleyeceğiz. Bu bağlamda sektör paydaşlarımız ile hatalı kılavuz transfer donanımı kaynaklı kazaların önlenmesi için yürütülecek her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduğumuzu ayrıca beyan ederiz." dedi.

Daha sonra yaptığı konuşmada; Kılavuz kaptanların sektör için önemine vurgu yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Recep Düzgit: "Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği’nce, Kılavuz Kaptanlar Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Meslek Şehitlerini Anma Töreni dolayısıyla fedakâr kaptanlarımız ve denizcilik sektörümüzün önde gelen kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte olmaktan memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu etkinliği pandemi şartları altında dahi her yıl aksatmadan gerçekleştiren, görev şehitlerini unutmayan Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Yönetim Kurulu’na takdir ve tebriklerimi iletmek istiyorum.


Günümüzde küresel yüklerin yüzde 80’inden fazlası deniz yolu ile taşınmaktadır. Başta pandemi olmak üzere yakın zamanda yaşadığımız krizler göstermiştir ki; ulaşımda deniz yolunun vazgeçilmezliği ve hayati önemi artarak devam edecektir. Bu büyüklükte bir ekonomik aktivitenin sürdürülmesinde hiç şüphesiz en önemli unsurlardan bir tanesi gemilerin denizlerde emniyetle sevk ve idaresi olacaktır. Denizde can ve mal kaybına neden olabilecek her türlü doğal tehlike ve engeller içeren kısıtlı deniz alanları, limanlar ve suyollarında tehlikelere karşı güvenli ve emniyetli bir şekilde yol alabilme ihtiyacı dünyanın en eski mesleklerden birisi olan kılavuzluk mesleğinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Gemi ve yükünün dışında içindeki mürettebatın da canının emanet edildiği Kılavuz Kaptanlık mesleği; yüksek bilgi ve tecrübe gerektirmektedir. Kılavuz kaptanlar ayrıca; gemiyi, mürettebatını ve yükünü tehlikeye sokacak acil durumlara karşı tereddüt etmeden en etkili manevra kararlarına verebilecek kadar serinkanlı hareket edebilme kabiliyetine de sahip insanlardır. Hızla değişen dünyamızda bu değişimden en çok payını alan sektörlerden birisi kuşkusuz denizcilik sektörüdür. Teknolojik olarak hızla gelişen, dijitalleşen denizcilik sektöründe gelecekte kendi kendini idare edebilen otonom, yapay zeka ile donatılmış gemiler denizlerdeki yerlerini almaya hazırlanmaktadır. Tüm bu gelişmelere rağmen Türk boğazları örneğinde olduğu gibi tehlikeli su yolları söz konusu olduğunda kılavuz kaptanın bilgisi, tecrübesi ve sezgileri olmadan yüzde yüz seyir emniyetinden söz etmek bugün itibarıyla pek mümkün görünmemektedir.

Stratejik konumu ile tarih boyunca çok önemli bir suyolu olan İstanbul ve Çanakkale Boğazı’ndan yılda 80 bini aşkın gemi geçiş yapmaktadır. Kılavuz kaptanlarımız; Türk Boğazlarında maviye açılan limanlarımızda yaşanabilecek kazaları ve felaketleri önlemek maksadıyla çok önemli bir göreve yerine getirmektedirler. Can, mal, çevre ve seyir emniyetini sağlayabilmek için yılın 365 günü, gece ve gündüz, her türlü hava koşulunda kesintisiz bir şekilde hizmet veren kılavuz kaptanlarımız güvenli bir deniz trafiği için vazgeçilmez unsurlardır. Bu tören vesilesiyle canları pahasına görev yapan Kılavuz Kaptanlarımıza minnet ve şükranlarımı sunarken görev başında hayatını kaybedenler ile ebediyete intikal etmiş kaptanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum." dedi.

Avrupa Kılavuz Kaptanlar Birliği Başkan Yardımcısı, Kaptan Migel Viveyra de Castro'nun konuşmasının ardından, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar bir konuşma gerçekleştirdi. Ünüvar yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ekonomik aktivitenin ve bunun en önemli uzantısı olan tedarik zincirinin sürdürülebilirliği açısından deniz ticareti hareketliliğinin devamlılığının önemli 2019 yılında ortaya çıkan Covid-19 pandemisinin ortaya koyduğu sonuçlar itibariyle bir kez daha anlaşılmıştır. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı UNCTAD verileri, pandemi etkilerine bağlı olarak 2020 yılında dünya deniz ticaretinde yüzde 3,8 daralma yaşandığını ortaya koymaktadır. Bununla beraber; 2021 yılında küresel üretim ve ticaret artışına paralel olarak deniz ticareti hacminde UNCTAD projeksiyonları 2021 yılında yüzde 4,3 büyüme öngörülmektedir.


Öngörülen bu büyüme paralelinde majör deniz ticareti rotalarında gemi trafiğinde yoğunluğunu da kaçınılmaz kılacağından, bu rotalarda gemi trafiği akışı devamlılığının sağlanması ile birlikte can, mal, deniz ve çevre emniyetinin tesisi de büyük önem arz etmektedir.

Küresel deniz ticaretinin yüzde 12’sinin gerçekleştiği Süveyş Kanalı’nda geçtiğimiz yıl meydana gelen Ever Given kazasının 8 ila 10 milyar dolayında zarara neden olduğu hesaplandığında, gemilerin özellikle dar ve tehlikeli sularda emniyetle sevk ve idaresini teminen gemi köprü üstü takımın doğal ve ayrılmaz bir parçası olan kılavuz kaptanların yerine getirdikleri görevin ne denli büyük önem taşıdığı da anlaşılmaktadır. Deniz yolculuğunun insanlık tarihi ile başlayan macerasında bilinmedik denizlerde dar ve tehlikeli sularda bir yol göstericiliğe ihtiyaç duyulması ile ortaya çıkan kılavuz kaptanlık mesleği yerine getirdiği hizmetin niteliği bakımından kutsal bir meslektir. Bir ticari meta olan gemi ve yükünün de ötesinde, gemi mürettebatının canının emanet edildiği kılavuz kaptan; bilgisi, tecrübesi ve sezgileri ile emniyetli bir şekilde gemiyi güvenli sulara çıkartmak görevini yerine getirmektedir. Bu görevi esnasında; gemiyi, mürettebatını ve yükünü yakın bir tehlikeye sokacak acil durumlara karşı tereddüt etmeden en etkili manevra kararlarını verebilecek kadar serinkanlı hareket edebilmek söz konusu olduğundan, kılavuz kaptanlık; hiç kuşkusuz her insanın yapabileceği bir meslek değildir. Bu durumu itibariyle kılavuz kaptanlık her şeyden önce özveri, sebat ve deneyim mesleğidir. Küresel deniz ulaştırmasının en önemli rotalarından birisi olan ve Akdeniz Havzası deniz ticaretinin can damarı olan Türk Boğazları yıllık 80 binin üzerinde gemi hareketine sahne olmaktadır. 

Kuruluşumuz bünyesinde halen görev yapan 179 kılavuz kaptan diğer tüm kılavuzluk hizmet sahalarımızla birlikte dünyanın en tehlikeli doğal suyollarından kabul edilen Türk Boğazlarında mesleki tecrübe ve birikimleri ile oldukça başarılı kılavuzluk hizmeti vermekte ve her geçen yıl kılavuzluk hizmet oranlarımız artmaktadır. İstanbul Boğazı’ndan geçen 38 bin geminin yüzde 65’i Çanakkale Boğazı’ndan geçen 42 bin geminin ise yüzde 54’ü kılavuzluk hizmeti almıştır. Bu denli yüksek yoğunlukta gemi hareketinin olduğu bir bölgede seyir, can, mal, deniz emniyeti ile çevre güvenliğinin sağlanması hususlarında kılavuz kaptanlarımızın katkıları çok büyük değer taşımaktadır. Bu değerli çabalarından dolayı kendilerini bir kez daha kutlamak isterim. Kılavuz kaptanlarımız bu hizmeti yerine getirirken çıktıkları her bir gemide ülkemizi temsilen bir nevi diplomatik misyon da üstlenmekteler. Bu anlamda da kendilerinin ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiklerine inancım tamdır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü olarak; Türk Boğazları ve diğer kılavuzluk hizmet sahalarımızda görev yapan 179 kılavuz kaptan, Türk Boğazları ve diğer Gemi Trafik Hizmetleri Merkezlerimizde toplam 219 deniz trafik baş operatörü ve deniz trafik operatörü ile 7 gün 24 saat acil kurtarma römorkörlerimiz, tahlisiye botlarımız başta olmak üzere, 103 deniz aracımız ve 1.000’in üzerinde eğitimli ve tecrübeli gemi adamımız ile üzerine düşen görevin farkında olarak tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyorum.

Bu vesile ile meşakkatli kılavuz kaptanlık mesleğini yerine getirirken hayatını kaybeden değerli kılavuz kaptanlarımızı saygı ile anıyor, kendilerine Allah’tan rahmet ve siz değerli kılavuz kaptanlarımıza göreviniz esnasında başarılar diliyorum."Görevleri başında hayatlarını kaybeden meslek şehitleri anısına İstanbul Boğazı'na çelenk bırakıldı.

Son olarak toplu fotoğraf çekiminin ardından program son buldu.

TURKDENİZ.COM ÖZEL HABER