LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü; yapılan değişiklikleri özetle şu şekilde duyurdu:

17/01/202 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 56 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 07/04/2022 tarihli ve 31802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 98 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez ve taşra teşkilatına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. Söz konusu değişiklikler nedeniyle Liman Başkanlıklarının idari sahalarının düzenlediği, iş ve işlemlere ilişkin kuralların belirlendiği Limanlar Yönetmeliğinde değişiklik yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

Bununla birlikte teknolojik gelişmelere uyum sağlanması, uygulamada ortaya çıkan bazı sorunların giderilmesi, deniz emniyetinin artırılması ve deniz ticaretimizin desteklenmesi amacıyla Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetlik 14.04.2023 tarih ve 32163 sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayfasında yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikler ile yeni düzenlemelerin başlıcaları şunlardır:

-          Birecik Baraj Gölü, Burdur Gölü, Eğirdir Gölü ve Beyşehir Gölü gibi iç sularımız bu alanlardaki emniyet ve güvenliğin arttırılabilmesi amacıyla liman idari sınırları kapsamına dahil edilmiştir.

-          Limanlarımıza gelen gemilerin yanaşma ve ayrılmalarına ilişkin kamu kurumlarına yapılması gereken bildirimlerin tek noktadan gerçekleştirildiği Liman Tek Pencere (LTP) Sistemi ile LTP Sistemi kullanılarak gerçekleştirilen bildirimlerin liman başkanlığınca control edildiği, ordino ve liman çıkış belgesinin düzenlendiği Liman Yönetimi Bilgi Sistemi ile ilgili değişiklikler/ilaveler yapılmıştır.

-          ‘Tehlikeli Yük’ tanımı, can ve mal kaybı ile çevre felaketleri gibi önemli riskler göz önünde bulundurularak taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere uygun olarak değiştirilmiş, bu doğrultuda Yönetmelik genelinde tehlikeli yük taşıyan gemiler ile ilgili kurallara uyması gereken gemi cinsleri güncellenerek, kapsamı genişletilmiştir.

-          Ülkemizin yakıt ikmal sektörünün yabancı ülkelerle rekabet gücünün arttırılmasına destek olunması ile sevk sistemlerinde alternatif çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi amacıyla, yakıt ikmal gemilerinin kılavuz kaptan ve römorkör alma muafiyetlerinin kapsamı 2000 GT’dan 3000 GT’a, çevre dosyu yakıt kullananlar ise 5000 GT’a genişletilmiştir.

-          Deniz ticaretinin geliştirilmesi amacıyla, kıyı tesislerimiz ile diğer ülkeler arasında düzenli sefer yapmak için İDareden uygunluk yazısı alınmış olan Ro-Ro kargo gemilerine yönelik kılavuz hizmetleri ile ilgili muafiyet sağlanması mümkün hale getirilmiştir.

-          Yerli ve milli politikalarımız çerçevesinde deniz yetki alanlarımız dahilinde doğalgaz ve petrol arama ve üretim faaliyetleri yürütmekte olan ve aynı noktada uzun zaman arama ve çalışma yapma gibi özelliklere sahip olan gemilere kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinden muafiyet tanınabilmesine ilişkin hüküm eklenmiştir.

-          Gemilerde kullanılan yakıtların kontrolü ve bu durumlarda uygulanacak idari yaptırımlara yönelik hükümler eknelere, Mavi Vatan’da hava kirliliğini önlemeye katkı sağlanmıştır.

-          Adalara yapılan kısa mesafe deniz taşımacılığında IMDG Kod kapsamındaki yükleri taşıyan gemilerin, taşıtana yüksek maliyetini önlemek için diğer taşınan araç sahiplerinin yolculuk yapmalarına 12 kişiye kadar olanak sağlanmıştır.

-          Limanlarımızdan kalkış yapan gemilerin kapasitelerinden fazla yük alarak seyir, can, mal ve çevre emniyeti ve güvenliğini riske atmalarını engellemek amacıyla kılavuz kaptanlarımıza kalkış öncesi yükleme sınırını control etme yetkisi verilmiştir.

-          Demir yerlerinde veya açıkta elleçleme yapılabilmesine olanak sağlayan hüküm, seyir, can, mal ve çevre emniyeti ve günveliği hususları göz önünde bulundurularak revize edilmiştir.

  •          Bazı liman başkanlıklarının liman idari sınırları, demir yerleri veya kılavuz kaptan alma/verme yerlerinde ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklikler/ilaveler yapılmıştır.


    TURKDENİZ.COM