Limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı 1 milyon TEU'ya yaklaştı

Limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı 1 milyon TEU'ya yaklaştı

Limanlarımızda 986 bin 25 TEU konteyner elleçlendi.

2021 yılı Ocak ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 azalarak 986 bin 25 TEU olarak gerçekleşti.

İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri %3,1 azaldı

Ocak ayında denizyolu ile yapılan dış ticarete konu elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %5,1 azalarak 755 bin 585 TEU oldu. Ocak ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri bir önceki yılın aynı ayına göre %3,1 azalarak 392 bin 462 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları ise bir önceki yılın aynı ayına göre %7,2 azalarak 363 bin 123 TEU olarak gerçekleşti.

Transit konteyner elleçlemeleri %18,1 arttı

2021 yılı Ocak ayında limanlarımızda elleçlenen transit konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %18,1 artarak 166 bin 423 TEU oldu. Ocak ayında kabotajda elleçlenen konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre %12,0 artarak 64 bin 16 TEU olarak gerçekleşti.

En fazla konteyner elleçleme Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti

2021 yılı Ocak ayında Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 235 bin 659 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Bu liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin 148 bin 795 TEU’sunu (%63,1’ini) dış ticarete konu konteynerler, 74 bin 400 TEU’sunu (%31,62sını) transit yükler ve 12 bin 465 TEU’sunu da (%5,3’ünü) kabotajda taşınan yükler oluşturmaktadır. Ambarlı Liman Başkanlığını 184 bin 396 TEU ile Mersin Liman Başkanlığı ve 158 bin 410 TEU ile Kocaeli Liman Başkanlığı takip etti. 2021 Ocak ayında 16 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde konteyner elleçlemesi gerçekleşmiştir. En fazla konteyner elleçlemesi gerçekleşen ilk 5 liman başkanlığında toplam 807 bin 546 TEU konteyner elleçlenmiş olup limanlarımızda elleçlenen toplam konteynerlerin %81,9’unu oluşturmaktadır.

En fazla konteyner elleçlemesi Mısır ile yapılan taşımalarda gerçekleşti

Mısır, 2021 yılı Ocak ayında 93 bin 108 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Mısır’ı sırasıyla 87 bin 848 TEU ile Yunanistan ile yapılan taşımalar ve 83 bin 189 TEU ile İsrail ile yapılan taşımalar takip etti. 

En fazla konteyner yüklemesini İspanya’ya giden konteynerler oluşturdu

2021 yılı Ocak ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 49 bin 164 TEU ile İspanya’ya giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin %98,9’u (48 bin 618 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. İspanya’yı sırasıyla, 38 bin 276 TEU ile Yunanistan’a ve 34 bin 317 TEU ile Mısır’a yapılan konteyner yüklemeleri takip etti. 

En fazla konteyner boşaltmasını İsrail’den gelen konteynerler oluşturdu

2021 yılı Ocak ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 48 bin 924 TEU ile İsrail’den gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin %93,8’i (45 bin 867 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. İsrail’i sırasıyla, 45 bin 771 TEU ile Mısır’dan ve 44 bin 219 TEU ile Yunanistan’dan gelen konteyner taşımaları takip etti.

Dış ticarette taşınan konteynerlerin %9,6’sı Türk bayraklı gemiler ile gerçekleşti

2021 yılı Ocak ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu 755 bin 585 TEU konteynerin %9,6’sı Türk bayraklı gemilerle taşındı. Ocak ayında Türk bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %18,2 artışla 72 bin 785 TEU, yabancı bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 azalışla 682 bin 800 TEU oldu.

Dolu konteyner elleçlemeleri %1,8 arttı

Konteyner cinslerine göre konteyner elleçleme rakamlarına baktığımızda, 2021 yılı Ocak ayında limanlarımızda elleçlenen dolu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8 artarak 770 bin 746 TEU oldu. Ocak ayında limanlarımızda elleçlenen boş konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %9,4 azalarak 215 bin 278 TEU olarak gerçekleşti. Ocak ayında limanlarımızda elleçlenen toplam 986 bin 25 TEU konteynerin %27,3’ünü (269 bin 208 TEU) 20’ lik konteynerler, %72,5’ini (715 bin 64 TEU) 40’ lik konteynerler ve %0,2’sini (1.753TEU) de 40’ den büyük konteynerler oluşturmaktadır. 

Ocak ayında 202 bin 672 adet ihraç amaçlı dolu konteynerin tartımı yapıldı

2021 yılı Ocak ayında İdarece yetkilendirilen tartı aleti operatörleri tarafından Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi düzenlenerek gemilere yüklenen dolu konteyner sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6 artarak 202 bin 672 adet olarak gerçekleşmiştir. 

KAYNAK: TURKDENİZ.COM