SALİH ZEKİ ÇAKIR'IN AVUKATI FATİH YILDIZ'DAN MÜVEKKİLİ HAKKINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

SALİH ZEKİ ÇAKIR'IN AVUKATI FATİH YILDIZ'DAN MÜVEKKİLİ HAKKINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Salih Zeki Çakır'ın avukatı Fatih Yıldız, müvekkili hakkında bir WhatsApp grubunda ortaya atılan mükerrer iddialar ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı.

Fatih Yıldız'ın basın açıklaması şu şekilde:

Müvekkilim Sayın Salih Zeki Çakır hakkında Recep Canbolat; yöneticisi olduğu WhatsApp grubunda, ileri sürdüğü asılsız iddia ve iftiralara yönelik aynı grupta tekzip metni yayınlamayı reddettiği için aşağıdaki tekzip metnini denizcilik kamuoyumuzu ile paylaşmamız zaruri bir durum haline gelmiştir.

Yöneticiliğini yaptığınız WhatsApp grubunda, müvekkilim Salih Zeki Çakır ile ilgili Sancak Holding Line Şirketi üzerinden bazı paylaşımlarda bulunduğunuzu öğrenmiş bulunmaktayız. Müvekkilim hakkındaki gerçek dışı bu iddialarla ilgili olarak yanlış düşüncelerin meydana gelmemesi ve kamuoyunun doğru bilgilenmesi için, bu tekzip metnimizi, aynı WhatsApp grubunuzda yayımlamanızı rica ediyoruz;

Sancak Holding Line Şirketi; 1999 senesinde Brindisi-Çeşme arasında feribot ve Ro-Ro taşımacılığı ve gemi işletmeciliği yapmak üzere kurulmuştur. Brindisi-Çeşme hattında ihtiyaca binaen birçoğu seyahat acenta şirket ortağı ve yakınının talepleri üzerine kurulan bu şirkette, müvekkilimin de %2,5 oranında hissesi vardı. 2003 senesi ile birlikte Brindisi-Çeşme feribot hattında müşteri azalması sebebiyle şirket zarar etmeye başlamış ve şirketin tasfiyesine karar verilmiştir. Şirketin aktifleri ve yönetim kurulu üyelerinin şahsi katkıları ile oluşturulan fondan, tasfiye sebebiyle şirketin tüm ortaklarına ödeme yapılacağı bilgisi, resmi posta yoluyla tebliğ edilmiş, telefon, mail vb. vasıtalarla şirket ortakları konu hakkında bilgilendirilmiştir. Şirketin tasfiyesi işlemleri ve ortakların hisse bedeli ödemeleri bir Hukuk Bürosu vasıtasıyla yapılmıştır. Şirket hisse senedi orijinal aslını ibraz eden her ortağa ödemesi yapılmış ve karşılıklı ibralaşılmıştır. Müvekkilim, iddia edildiği üzere hiç kimseyi yüksek kar vaadiyle kandırmamış ve kimseyi batırmamıştır. Yukarıda da arz ettiğimiz üzere şirketin tasfiye sürecinde, elinde şirket hisse senedi aslını bulunduran ve tasfiye sürecini yürüten Hukuk Bürosuna ibraz eden her ortak parasını almıştır. Müvekkilim, bu yolla herhangi bir servet elde etmediği gibi, bilakis ortakların zararını şahsi malvarlığıyla karşılamış, bu ortaklığı sebebiyle çok zarar etmiştir.

Yukarıda kısaca ve özetle anlatıldığı üzere, hiç kimsenin kandırılmadığı ve ulaşılabilen her ortağın parasını aldığı ve ibralaşıldığı, 22 sene evvel kurulmuş ve tasfiye edilmiş bir şirket sebebiyle müvekkilin karanlık bir geçmişi olduğunu iddia etmeniz maksadını aşan beyanlarınız ve iftiranızdır. Ayrıca yazınızda müvekkilin çalıştırdığını ve 12 yıldır uhdesinde bulundurduğunu iddia ettiğiniz gurbetçilerin milyonlarca dolar parası müvekkilimde yoktur, bu beyanlarınız da gerçek dışıdır.

Yazınızdaki gerçek dışı, karalayıcı ve müvekkilin itibarını zedeleyici iddialar, çamur at izi kalsın mantığının bir eseridir. Müvekkilim ve şirketlerinin borç ve taahhütlerine sadakati tüm sektörün malumudur. Denizcilik camiasında bir yeri ve etkinliği bulunan müvekkilimin, kimi konulardaki yapıcı eleştirilerinin ve her zamanki ilkeli duruşunun, bazı çıkar grup ve çevrelerini ziyadesiyle rahatsız ettiğinin farkındayız. Bu sebepledir ki; bir kısım fırsatçılardan elde ettiği fotokopilerle kamuoyunu yanıltıp husumet oluşturmayı geçim kaynağı edinmiş düzenbaz kişilerin İMEAK Deniz Ticaret Odası’nda her seçim öncesi müvekkilim hakkında benzeri iftiraları söz konusu olmaktadır. Yardımsever, kul hakkına ve emeğe saygısı bulunan müvekkilimin bu kabil iftiralarla yıpratılmaya çalışılması bu çıkar gruplarının amacına hizmet etmekten öteye geçmez. Müvekkilim hiçbir zaman para karşılığı haber yaptırmamış, şantaj ve tehditle de iş yapmamış, yaptırmamıştır.

Maalesef bir kısım sözde gazetecilerin para, çeşitli menfaat karşılığında haber yaptıkları ve belli çıkar çevrelerinin tetikçiliğini üstlendikleri herkesin malumudur. 22 sene evvel kurulmuş ve 18 sene evvel tasfiye edilmiş ve ulaşılabilen tüm ortaklarına ödemeleri yapılmış bir şirket sebebiyle müvekkili zan altında bırakan bahsi geçen yazınızla ilgili hukuki yollara müracaat haklarımızı saklı tuttuğumuzun bilinmesini kamuoyunun bilgi ve takdirlerine bilvekale ve saygıyla arz ederim.

Salih Zeki Çakır Vekili

Av. Fatih Yıldız