TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİNİN ÇEVRESEL YÖNETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİNİN ÇEVRESEL YÖNETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerinin Çevresel Yönetimi Hakkında Yönetmelik; Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerinin Çevresel Yönetimi Hakkında Yönetmelik" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 07.12.2022 tarih ve 32036 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin amacı, 04.04.1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında iç sular hariç olmak üzere ülkemiz kıyı alanlarında faaliyet gösteren tersane, tekne imal ve çekek yerlerinde inşa, tadilat ve/veya bakım onarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan ve deniz kirliliğine ve deniz tabanında birikim oluşturarak üzün sürede ekosistem tahribatına sebebiyet veren kirleticilerin çevresel yönetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek, olarak açıklandı.

KAYNAK: TURKDENİZ.COM