Türkiye ile Cibuti Arasında Denizcilik Anlaşması imzalandı

Türkiye ile Cibuti Arasında Denizcilik Anlaşması imzalandı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Arasında Denizcilik Anlaşması, onaylanarak yürürlüğe girdi.

Anlaşma ile deniz ticareti alanında işbirliğinin güçlendirilmesi, seyir emniyeti ve güvenliğinin artırılması ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor. Anlaşmanın, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesine de katkıda bulunacağı değerlendiriliyor.

24 Ocak 2015’te imzalanan ve deniz ticareti için altyapı desteği sunan bu Anlaşma’nın, Afrika ve
Hint Okyanusu ülkeleriyle ticaretin ve taşıma kapasitsinin artırılmasında önemli rol oynayacağı belirtiliyor.

Anlaşma’nın, bölgede deniz mahsulleri üretme ve işletme tesisleri kurulmasına da imkân vereceği,
Cibuti’yle 2018 yılında yaklaşık 194 bin ton olan deniz taşımacılığı rakamının 2019’da 3 kattan fazla artarak 545 bine çıktığı kaydedildi.

Anlaşmayla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Cibutili personele deniz emniyeti ve güvenliği, deniz
kirliliğinin önlenmesi, liman ve filo yönetimi, gemi inşası, bakımı, onarımı gibi konularda eğitimler
verebileceği, böylece Cibuti limanlarından daha etkin bir şekilde yükleme yapılacağı ve daha geniş
hizmet alınmasına imkân sağlanacağı vurgulandı.

Anlaşma ile gemilerin limanlarda bekleme sürelerinin kısaltılması için de tedbirler alınacağı, limandaki idari işlemler ile gümrük ve sağlık işlemlerinin basitleştirilmesi bekleniyor.

TURKDENİZ.COM