YAPAY ZEKA ÖZELLİKLİ GEMİ TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ GELİŞTİRİLECEK

YAPAY ZEKA ÖZELLİKLİ GEMİ TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ GELİŞTİRİLECEK

Singapur Liman İdaresi tarafından yapılan açıklamada, yapay zekaya ilişkin birçok teknolojiyi içeren yeni nesil gemi trafik yönetim sisteminin geliştirileceğini açıklandı.

Singapur Liman İdaresi tarafından yapılan açıklamada, yapay zekaya ilişkin birçok teknolojiyi içeren yeni nesil gemi trafik yönetim sisteminin (AI enabled vessel traffic management system) gemilerin seyir güvenliği için daha doğru bilgilere erişilmesine olanak tanıyacağı duyuruldu.

Bu kapsamda; Singapur Liman İdaresi'nin çeşitli yapay zeka özellikli olan yeni nesil gemi trafik yönetimi uygulamalarını test etmek için bir sistem prototipi geliştireceği, geliştirilen akıllı çarpışma tespiti ve trafik yönetimi gibi uygulamaların sağladığı kabiliyetler ve sistemin kapsamı hakkında bilgi edinebilmek için gerçek zamanlı testlerin yapılacağı ve söz konusu geliştirme çalışmasının liman idaresince sürdürülen yapay zeka özellikli yeni nesil gemi trafik yönetim sistemini benimseme girişiminin ikinci aşaması olduğu belirtildi.

Proje kapsamında sürdürülen çalışmalarda navigasyon güvenliğini ve gemi trafik yönetiminin verimliliğini artırmaya yönelik yeni işletim konseptleri ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve test edilmesinde önceden belirlenen üç yıllık plan kapsamında 2021 yılında birinci aşamanın tamamlandığı, 2024-2027 yılları arasında gerçekleştirilecek çalışmalarda da yönetim sisteminin genel anlamda tasarım, geliştirme ve kurulumunun neticelendirileceği ve 2025'ten itibaren gemilerde
konuşlandırılmasının amaçlandığı vurgulandı.

Konuyla ilgili Singapur Liman İdaresi'nce yapılan açıklamada devamla, yeni nesil gemi trafik yönetim sisteminde geliştirilen veri analitiği ve makine öğreniminin deniz trafiğinde yoğun noktaların belirlenmesi ve potansiyel çarpışmaların öngörülmesinde faydalar sağlayacağı, geliştirilen algoritmalar sayesinde seyir güvenliği konusunda gemi kaptanlarının erken önlem almaları için zamanında bilgilendirilebileceği, sistemde yer alan özelliklerin gemiler arası ve gemiden kıyıya güvenli veri aktarımını VHF Veri Değişim Sistemi (VHF Data Exchange System) ve denizcilikte 5G ağı (maritime 5G network) gibi çeşitli bağlantı platformları aracılığıyla kolaylaştırılabileceği, karada 5G iletişim altyapısı için planlanan 12 baz istasyonunun bir bölümünün 2023 yılı içerisinde hazır olacağı, uzaktan pilotaj danışmanlığının dijital yakıt ikmali, teslimatlar için  insansız hava araçları ve teletıp (telemedicine) gibi yeni dijital uygulamaların test edilmesini ve geliştirilmesini destekleyeceği ve kalan dokuz baz istasyonunun 2025 yılına kadar kurulacağı ifade edildi.

TURKDENİZ.COM