DURMUŞ ÜNÜVAR: "DENİZ EMNİYETİNİN SAĞLANMASI HUSUSUNDA KILAVUZ KAPTANLARIMIZIN KATKILARI ÇOK BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

DURMUŞ ÜNÜVAR: "DENİZ EMNİYETİNİN SAĞLANMASI HUSUSUNDA KILAVUZ KAPTANLARIMIZIN KATKILARI ÇOK BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Kılavuz Kaptanlar Haftası Meslek Şehitlerini Anma Töreni'nde Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, kılavuz kaptanların sektördeki önemine değinerek önemli açıklamalarda bulundu.

Kılavuz Kaptanlar Kılavuz Kaptanlar Haftası Meslek Şehitlerini Anma Töreni'nde Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar bir konuşma gerçekleştirdi. Ünüvar yaptığı konuşmada:

"Küresel ekonomik aktivitenin ve bunun en önemli uzantısı olan tedarik zincirinin sürdürülebilirliği açısından deniz ticareti hareketliliğinin devamlılığının önemli 2019 yılında ortaya çıkan Covid-19 pandemisinin ortaya koyduğu sonuçlar itibariyle bir kez daha anlaşılmıştır. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı UNCTAD verileri, pandemi etkilerine bağlı olarak 2020 yılında dünya deniz ticaretinde yüzde 3,8 daralma yaşandığını ortaya koymaktadır. Bununla beraber; 2021 yılında küresel üretim ve ticaret artışına paralel olarak deniz ticareti hacminde UNCTAD projeksiyonları 2021 yılında yüzde 4,3 büyüme öngörülmektedir.

Öngörülen bu büyüme paralelinde majör deniz ticareti rotalarında gemi trafiğinde yoğunluğunu da kaçınılmaz kılacağından, bu rotalarda gemi trafiği akışı devamlılığının sağlanması ile birlikte can, mal, deniz ve çevre emniyetinin tesisi de büyük önem arz etmektedir.

Küresel deniz ticaretinin yüzde 12’sinin gerçekleştiği Süveyş Kanalı’nda geçtiğimiz yıl meydana gelen Ever Given kazasının 8 ila 10 milyar dolayında zarara neden olduğu hesaplandığında, gemilerin özellikle dar ve tehlikeli sularda emniyetle sevk ve idaresini teminen gemi köprü üstü takımın doğal ve ayrılmaz bir parçası olan kılavuz kaptanların yerine getirdikleri görevin ne denli büyük önem taşıdığı da anlaşılmaktadır. Deniz yolculuğunun insanlık tarihi ile başlayan macerasında bilinmedik denizlerde dar ve tehlikeli sularda bir yol göstericiliğe ihtiyaç duyulması ile ortaya çıkan kılavuz kaptanlık mesleği yerine getirdiği hizmetin niteliği bakımından kutsal bir meslektir. Bir ticari meta olan gemi ve yükünün de ötesinde, gemi mürettebatının canının emanet edildiği kılavuz kaptan; bilgisi, tecrübesi ve sezgileri ile emniyetli bir şekilde gemiyi güvenli sulara çıkartmak görevini yerine getirmektedir. Bu görevi esnasında; gemiyi, mürettebatını ve yükünü yakın bir tehlikeye sokacak acil durumlara karşı tereddüt etmeden en etkili manevra kararlarını verebilecek kadar serinkanlı hareket edebilmek söz konusu olduğundan, kılavuz kaptanlık; hiç kuşkusuz her insanın yapabileceği bir meslek değildir. Bu durumu itibariyle kılavuz kaptanlık her şeyden önce özveri, sebat ve deneyim mesleğidir. Küresel deniz ulaştırmasının en önemli rotalarından birisi olan ve Akdeniz Havzası deniz ticaretinin can damarı olan Türk Boğazları yıllık 80 binin üzerinde gemi hareketine sahne olmaktadır. 

Kuruluşumuz bünyesinde halen görev yapan 179 kılavuz kaptan diğer tüm kılavuzluk hizmet sahalarımızla birlikte dünyanın en tehlikeli doğal suyollarından kabul edilen Türk Boğazlarında mesleki tecrübe ve birikimleri ile oldukça başarılı kılavuzluk hizmeti vermekte ve her geçen yıl kılavuzluk hizmet oranlarımız artmaktadır. İstanbul Boğazı’ndan geçen 38 bin geminin yüzde 65’i Çanakkale Boğazı’ndan geçen 42 bin geminin ise yüzde 54’ü kılavuzluk hizmeti almıştır. Bu denli yüksek yoğunlukta gemi hareketinin olduğu bir bölgede seyir, can, mal, deniz emniyeti ile çevre güvenliğinin sağlanması hususlarında kılavuz kaptanlarımızın katkıları çok büyük değer taşımaktadır. Bu değerli çabalarından dolayı kendilerini bir kez daha kutlamak isterim. Kılavuz kaptanlarımız bu hizmeti yerine getirirken çıktıkları her bir gemide ülkemizi temsilen bir nevi diplomatik misyon da üstlenmekteler. Bu anlamda da kendilerinin ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiklerine inancım tamdır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü olarak; Türk Boğazları ve diğer kılavuzluk hizmet sahalarımızda görev yapan 179 kılavuz kaptan, Türk Boğazları ve diğer Gemi Trafik Hizmetleri Merkezlerimizde toplam 219 deniz trafik baş operatörü ve deniz trafik operatörü ile 7 gün 24 saat acil kurtarma römorkörlerimiz, tahlisiye botlarımız başta olmak üzere, 103 deniz aracımız ve 1.000’in üzerinde eğitimli ve tecrübeli gemi adamımız ile üzerine düşen görevin farkında olarak tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyorum.

Bu vesile ile meşakkatli kılavuz kaptanlık mesleğini yerine getirirken hayatını kaybeden değerli kılavuz kaptanlarımızı saygı ile anıyor, kendilerine Allah’tan rahmet ve siz değerli kılavuz kaptanlarımıza göreviniz esnasında başarılar diliyorum."

Durmuş Ünüvar'ın konuşmalarının ardından görevleri başında hayatlarını kaybeden meslek şehitleri anısına İstanbul Boğazı'na çelenk bırakıldı.

Son olarak toplu fotoğraf çekiminin ardından program son buldu.

Kaynak: TURKDENİZ.COM