KONYA'DA DÜZENLENEN İKLİM ŞURASI SONA ERDİ

KONYA'DA DÜZENLENEN İKLİM ŞURASI SONA ERDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen İklim Şûrası 21-25 Şubat tarihleri arasında Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Türkiye’nin iklim değişikliği vizyonunu, gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde yeniden ele alarak “yeşil dönüşüm” anlayışını katılımcı bir şekilde ortaya koymak amacıyla düzenlenen Şûra’nın açılışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla yapıldı. Bakan Kurum "İnsanlık olarak son dönemeçteyiz. Gidişatı değiştirebileceğimiz son on yılımız var ve bu fırsatı değerlendirebilecek son nesil de biziz. Peki, ağaçlarımızın, denizlerimizin, akarsularımızın yok oluşunu kim durduracaktır? Bu büyük kriz hangi yeni felaketleri getirecektir? Dünyanın geleceğini kim kurtaracaktır? Hepsinin cevabı çok açık ve nettir. Kim kirlettiyse o. Yani hepimiz, yani tüm insanlık." dedi.

Şehirlerin, sıcak hava dalgaları, meteorolojik afetler, kuraklık, su stresi gibi sayısı ve çeşidi her geçen gün artan olumsuzluklarla savaştığını, deniz seviyesinin yükselmesi, yangınlar, kuraklık ve diğer faktörler nedeniyle iklim göçleri başladığını anlatan Kurum, 2050'ye kadar 216 milyondan fazla insanın afetlerden kaçmak için yer değiştirmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Şura; 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma politikası ve yeşil kalkınma politikası doğrultusunda tüm paydaşların aktif katılımıyla kısa, orta ve uzun vadeli stratejik hedeflerin belirlenmesi, iklim konusunda geliştirilecek mevzuata katkı sağlanması, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum bağlamında temel politikalar ile öncelikli eylemleri içeren bir yol haritasının oluşturulması amacıyla düzenlendi. Beş gün süren Şûra’da yedi çalışma grubunda kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve STK temsilcilerinden 600’ün üzerinde katılımcıyla toplantılar gerçekleştirildi.

Şura öncesinde çevrim içi toplantılarla çalışan Komisyonlar, belirlenen konu başlıklarında mevcut durum, sorun alanları ve çözüme ilişkin politikalar, hedef ve eylem tavsiyelerinin yer aldığı komisyon taslak raporlarını oluşturdu. Yuvarlak Masa Toplantılarında ise komisyonlar tarafından ortaya konulan tavsiye kararlar görüşüldü ve İklim Şurası Sonuç Bildirgesi oluşturuldu.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın başkanlığını yaptığı Bilim ve Teknoloji Yuvarlak Masa Toplantısı’na TÜBA Başkanı Prof. Muzaffer Şeker’in yanı sıra, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBA Üyeleri, üniversite rektörleri ve kamu yöneticileri de katıldı. Prof. Şeker bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemelerde bulunmak ve danışmanlık yapmanın Akademi’nin asli görevleri arasında olduğunu ifade etti ve “Küresel iklim değişikliği ve sebep olacağı tahmin edilen etkileri dünyanın geleceği için büyük bir tehdit. Fosil yakıtların kullanımının sınırlandırılarak yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüşüm teşvik edilmeli. Temiz ve korunmuş çevre, biyoçeşitliliğin korunması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğinin yavaşlatılması, etkilere karşı adaptasyon çalışmaları geleceğimiz için üzerinde önemle durulması gereken konular. Buradan hareketle Akademi olarak bilimsel çalışmaları toplumla ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak üzere konferans ve çalıştay düzenlemek, değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak için TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu’nu oluşturduk. Bu kapsamda çalışmalarımız hızla devam ediyor.” dedi. Program 25 Şubat günü İklim Şurası Sonuç Bildirgesi’nin açıklanmasıyla son buldu.