5.000 GROSTON ÜZERİNE KARBON VERGİSİ, IMO'YA SUNULDU

Uluslararası Deniz Ticaret Odası denizcilik endüstrisi için karbon emisyonlarına ilişkin ilk küresel verginin getirilmesini destekleyen bir planı Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne sunduğunu duyurdu.

ICS'in bu teklifle amacının sıfır karbonlu yakıtların alımını ve dağıtımını hızlandırmak olduğu belirtiliyor.

Yeni teklife göre, uluslararası faaliyet gösteren 5.000 grostonun üzerindeki gemiler, alternatif yakıtlar için gerekli yakıt ikmali altyapısının geliştirilmesine yardımcı olmak üzere, salınan her bir ton CO2 için, IMO fonuna vergi ödeyecek.

ICS, daha öne sunduğu planda vergilendirmenin bir ton deniz yakıtı için 2 ABD doları gerçekleşmesini istemişti.

Kaynak: GİSBİR TV