AVRUPA BİRLİĞİ, NET SIFIR EMİSYONA ULAŞTIRACAK YASA TEKLİFLERİNİ AÇIKLADI...

AVRUPA BİRLİĞİ, NET SIFIR EMİSYONA ULAŞTIRACAK YASA TEKLİFLERİNİ AÇIKLADI...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından, iklim nötr bir ekonomiye hızlı geçişi desteklemek ve bu alanda uluslararası rekabet gücünü arttırmak amacıyla Net Sıfır Emisyon yasa tekliflerini sundu.

adscode

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından, iklim nötr bir ekonomiye hızlı geçişi desteklemek ve bu alanda uluslararası rekabet gücünü arttırmak amacıyla “Yeşil Mutabakat Sanayi Planı” kapsamında 16 Mart 2023 tarihinde sunulan “Net Sıfır Sanayi Yasası” teklifine yönelik olarak, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu arasında yürütülen üçlü müzakerelerde anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yasa kapsamı şu şekilde:

- Net sıfır teknolojiler için AB üretim kapasitesinin, 2030 yılı itibariyle beklenen AB talebinin en az %40’ına ulaşması,

- Net sıfır teknolojiye sahip daha fazla üretim tesisinin daha hızlı bir şekilde inşa edilmesine olanak tanınması,

- Bataryalar, güneş pilleri, kara ve deniz rüzgarı, yakıt hücreleri, elektrolizörler, grid teknolojiler ve sürdürülebilir alternatif yakıtlar gibi teknolojilerin desteklenmesi,

- Net sıfır ürünler için pazar erişiminin kolaylaştırılması,

- AB’de net sıfır sanayilerin büyütülmesi için ihtiyaç duyulan iş gücünün becerilerinin geliştirilmesinin desteklenmesinin hedeflendiği belirtiliyor.

TÜRK DENİZ MEDYA