COP27’DE TEMİZ ENERJİ DENİZCİLİK MERKEZLERİ GİRİŞİMİNE YENİ ÜLKELER KATILDI

COP27’DE TEMİZ ENERJİ DENİZCİLİK MERKEZLERİ GİRİŞİMİNE YENİ ÜLKELER KATILDI

Uruguay, Panama ve Norveç’in Bakanları Mısır’da Temiz Enerji Deniz Merkezleri Girişimi’ne (Clean Energy Marine Hubs/CEM-Hubs) üye oldu.

adscode

Üç ülkenin daha yeşil yakıt arzını hızlandırmak ve küresel enerji geçişini desteklemek için dünya çapında bir sektörler arası girişimi onayladığı, Mısır’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı 27’nci Oturumu’nda (Climate Change Conference of the Parties-COP27) duyuruldu.

Panama, Uruguay ve Norveç, merkezler kurmak için küresel enerji-denizcilik değer zincirinden bir grup temsilci olan Temiz Enerji Deniz Merkezi Girişimi’ne katıldı.

CEO’lardan oluşan bir çalışma komitesi tarafından ortaklaşa yürütülen girişim, dünya çapında düşük karbonlu yakıtların üretimini, ihracatını ve ithalatını hızlandırmayı amaçlayan sektörler arası bir kamu-özel girişimidir.

Bu yılın başlarında Pittsburgh’daki (ABD) Temiz Enerji Bakanları toplantısında CEMHubs girişimine ilk üye olan BAE ve Kanada’ya söz konusu üç hükümet katılmıştır. Girişim, politikalar, programlar ve dekarbonizasyon projeleri hakkında bilgi ve tecrübe paylaşımın kolaylaştırmak için tüm üyelerle işbirliği yapacaktır. Böylece, sıfır ve düşük emisyonlu yakıtları
üreticiden tüketiciye taşımak için gereken deniz altyapısına yapılan yatırımların hızlanacağı öngörülüyor.

CEM-Hubs, Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS), Uluslararası Limanlar ve İskeleler Birliği (International Association of Ports and HarborsIAPH) ve Temiz Enerji Bakanlığı’nın (Clean Energy Ministerial-CEM) desteğiyle koordine edildi. Girişimi destekleyenler, girişimin yatırım riskini azaltma ve mevcut durumda fosil yakıtlardan iki-üç kat daha pahalı olan alternatif yakıtların ticari ölçekte dağıtımını ve nakliyesini hızlandırma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.

Duyuru, dünya liderinin COP27 zirvesindeki “Green Shipping Challenge” lansman etkinliğinin bir parçası olarak yapılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve Norveç tarafından yönetilen “Green Shipping Challenge”, sektör için dekarbonizasyon çözümleri bulmak üzere hükümetleri, limanları, deniz taşımacılığı yapanları, armatörleri ve yük sahiplerini bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Norveç hükümeti sözcüsü; “Küresel dekarbonizasyon sorununun boyutu çok büyük ve denizcilik sektörünün yeşil yakıt ve teknolojilerin kullanımını hızlandırması gerekiyor. Bizimle birlikte COP’de yer alan diğer hükümetler, limanlarla, armatörlerle, enerji sağlayıcılarla ve aslında tüm denizcilik değer zinciriyle çalışma şansını yakalayarak, başkalarına bugün sunulan sözler yerine eylem fırsatları olduğunu açıkça belirtiyoruz.” ifadelerini kullanıldı.

2050 yılına kadar denizcilik sektörünün, ticareti yapılan tüm sıfır karbonlu yakıtların en az %50’sini taşıması beklenmektedir. Ancak mevcut durumda bunu pratik olarak gösteren hemen hemen hiçbir aktif proje bulunmamaktadır. Örneğin, küresel filodaki sadece bir gemi sıvılaştırılmış hidrojen taşıyabiliyor.

Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (International Maritime Organization-IMO) ICS tarafından yapılan bir teklif, daha temiz ve çevreci yakıtlar üreten ve kullanan “ilk kullanıcılar” için fon oluşturmak amacıyla bir Fon ve Ödül (Fund and Reward-F&R) planı çağrısında bulunuldu. Böylece çeşitli hükümetlerin önerileri arasındaki farkın ortadan kaldırılması ve daha temiz enerji üretiminin hızlandırılmasının başlatılması amaçlanıyor.

Duyurudan sonra Şarm El-Şeyh’te konuşan ICS Başkanı Sayın Emanuele GRIMALDI; “COP26’dan bir yıl sonra, hidrojen ve diğer düşük karbonlu yakıtların üretimi hakkında hala çok şey konuşuluyor, ancak bunun gerçekte nasıl yapılacağına dair çok az şey var. Bu nedenle bu girişim çok önemli, çünkü net sıfır emisyonlu yakıtların üretilmesini, taşınmasını ve
kullanılmasını sağlamak için tüm enerji değer zincirini bir araya getirecektir.” açıklamasında bulundu.

Deniz taşımacılığının ve tüm dünyanın dekarbonizasyonu aynı madalyonun iki yüzüdür. Glasgow’daki “Deniz Taşımacılığının Geleceğini Şekillendirme” konferansımız, dünyanın enerji alanındaki tüm paydaşların dekarbonizasyon için birlikte çalışması gerektiğini gösterdi ve bugün Mısır’da yapılan duyurunun bu durumu yansıttığını görmek beni çok mutlu etti.” açıklamasında bulundu.

Panama Ulusal Enerji Bakanı Dr. Jorge Rivera STAFF; “CEM-Hub’lar, daha sürdürülebilir bir gelecek için hazırlanmış merkezlerle yeşil bir ticari tedarik zincirinin yolunu hazırlarken, denizcilik sektörü ve kümelerinde gerçek ve somut bir enerji geçişini hızlandıracak. Gelecek beklenmez, inşa edilir; hadi birlikte inşa edelim.” ifadelerini kullandı.