DAHİLDE İŞLEME REJİMİ'NDE KDV SORUNU ÇÖZÜLÜYOR...

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ'NDE KDV SORUNU ÇÖZÜLÜYOR...

İlgili bakanlık ve kurumların çözüm yönünde koordinasyon sağladığı ve ihracatçılar lehine çıkarılacak kararın, imza aşamasında olduğu öğrenildi.

adscode

İhracatçılar tarafından sıkça dile getirilen ‘Dahilde İşleme Rejimi’nde için KDV alacaklarına bloke getirilmesi sorunu’ çözüm buluyor. İlgili bakanlıklar ve kurumların koordinasyon sağladığı, konuyla ilgili ihracatçılar lehine çıkarılacak kararın imza aşamasında olduğu kulislerde konuşuluyor.

Başta tekstil, hazır giyim ve otomotiv sektöründe çok yaygın olarak kullanılan Dahilde İşleme Rejimi’nde (DİR) Hazinenin gelir kaybına uğradığı gerekçesiyle Kasım ayından beri KDV iadeleri yapılmıyordu. İhracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, pazarları geliştirmek ve ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla uygulanan DİR’de yaşanan KDV sorununa çözüm bulundu.

Yasal mevzuat çerçevesinde sorunsuz bir şekilde yapılan ihracatlar için Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) olan ihracatçılara ödenen KDV iadelerine uygulanan blokeler ihracatçı firmaları zor durumda bırakınca konu ilgili mercilere taşındı.

İhracatçı firmalar ve aracı kuruluşlar tarafından konuyla ilgili başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü ve GİB’e müracaatlar yapıldı. Kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, konunun ihracatçı lehine çözüleceği konuşuluyor. EKONOMİ gazetesine bilgi veren kaynaklar, konunun mevzuata tabi olacağı ve KDV iadelerindeki blokenin kaldırılacağını söylüyor. İmza sürecinde olan kararın 15 gün içerisinde çıkacağı beklentisi hakim. 

Neler olmuştu?

Yaklaşık 30 yıldır sorunsuz uygulanan DİR kapsamında bugüne kadar bir sorun dile getirilmiyordu. KDV ve DİR mevzuatında da yakın zamanda bir değişiklik olmadı. Ancak Kasım ayından itibaren GİB’in vergi dairelerine şifahi talimat vererek, KDV hesaplanarak aracı ihracatçı aracılığıyla yapılan ihracatta mükerrer istisna ve teşvik uygulandığı, haksız KDV iadesine sebebiyet verildiği gerekçesiyle DİİB kullanan alt imalatçı firmaların ödemedikleri KDV tutarlarının ihracatçının hak ettiği KDV iade tutarlarından bloke edilmesini talep ettiği söyleniyordu.

Bloke için gerekçe gösterilmedi

KDV iadelerinde uygulanan bloke için resmi kurumlarca yazılı bir açıklama gönderilmediği gibi, gerekçe de sunulmadığı iddia ediliyor. Kulislerde konuşulan gerekçe ise hazinenin gelir kaybı olduğu yönünde.

2016'da yapılan uygulama sorunları çözememişti

Buna benzer bir uygulamanın 2016 yılında yapılmış ve 7 nolu KDV Tebliğinde “DİİB kapsamında KDV ödemeksizin temin ettiği malları üreten mükellefl erin bu malları KDV hesaplayarak teslim edemeyeceği, teslim edilmesi durumunda ihracatçılara bu teslimler nedeniyle yüklenilen KDV’nin iadesi yapılmayacağı “şeklinde hüküm getirilmişti.

Ancak bu tebliğ hükmünün KDV mevzuatına ve ihracatta KDV iade gerekçesine aykırı olduğu, KDV iadesi açısından haksız iade, vergi kaybı veya hazine zararının söz konusu olmadığı belirlenmişti.

Ayrıca DİR hükümlerine göre malın aracı ihracatçıya KDV hesaplanıp teslim edilerek ihracatın aracı ihracatçı tarafından gerçekleştirilmesinde DİR açısından bir sakıncası olmadığına karar verilerek kısa sürede bu tebliğ yürürlükten kaldırılmıştı.

DİR’deki KDV iadeleri, ihracat gelirinin ortalama yüzde 10’unu oluşturuyor

Mevcut şartlarda ihracat yapmanın zorluğundan bahseden bir ihracatçı “Enfl asyon yüksek, girdi maliyetleri arttı. Kur son 1 yılda maliyetler kadar artmadı. Fiyat tutturamıyoruz, sipariş almakta zorlanıyoruz. KDV iadesi bu dönemde kar marjı kadar önemli bir konu. KDV’ye bloke uygulanması ihracatçıyı küstürür, ihracat yapmamasına yol açar. Bazı firmalar bu uygulamayla mücadele etmemek için DİR kullanmayı tercih ediyor. Firmaların ihracat gelirlerine oranla ortalama yüzde 10 alacağı var. Yakında konuyla ilgili bir müjde bekliyoruz. İhracatçı lehine çıkacak kararın imza aşamasında olduğu bilgisini edindik. Bu karar moral verici olacaktır” dedi.

HABERİN KAYNAĞI: EKONOMİM