DENİZ TİCARETİ VE DENİZ SİGORTALARI DAVALARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME

DENİZ TİCARETİ VE DENİZ SİGORTALARI DAVALARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME

Hukuk davalarına bakmak üzere; İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi İstanbul ilinin mülki sınırları, İzmir 5.Asliye Mahkemesi İzmir ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine karar verildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 5. maddesinin ikinci fıkrasında, bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin görevi içinde bulunan ve 4. madde hükmünce ticari saylan davalarla özel hükümler uyarınca ticaret mahkemesinde görülecek diğer işlere asliye ticaret mahkemesinde bakılacağı, bir yerde ticaret davalarına bakan birden çok asliye ticaret mahkemesi varsa, iş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca,asliye ticaret mahkemelerinden biri veya birkaçı münhasıran bu kanundan ve diğer kanunlardan doğan deniz ticaretine ve deniz sigortalarına ilişkin hukuk davalarına bakmakla görevlendirilebileceği hüküm altına alındı.


Teklifin kabulüyle; 

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve diğer kanunlardan doğan deniz ticaretine ve deniz sigortalarına ilişkin hukuk davalarına bakmak üzere görevlendirilen İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi yargı çevresinin İstanbul ilinin mülki sınırları, İzmir 5.Asliye Mahkemesi yargı çevresinin İzmir ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine karar verildi.

Kaynak: TURKDENİZ.COM