ECSA VE ETF, GEMİ İNSANLARININ ÖNCELİKLİ OLARAK AŞILANMASI KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

ECSA VE ETF, GEMİ İNSANLARININ ÖNCELİKLİ OLARAK AŞILANMASI KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

DSÖ, kapsamlı aşılama program dahilindeki önceliklerine yönelik bir çerçeve oluşturmak amacıyla aşı yol haritasına ilişkin 16 Temmuz 2021 tarihinde güncellenmiş bir kılavuz yayımladı.

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization – WHO) kapsamlı aşılama programı dahilindeki önceliklerine yönelik bir çerçeve oluşturmak amacıyla aşı yol haritasına ilişkin 16 Temmuz 2021 tarihinde güncellenmiş bir kılavuz yayımladı ve yük gemilerinde çalışan gemi insanlarını kilit grup olarak tanımlayarak aşının sınırlı olması halinde söz konusu gemi insanlarını önceliklendirdi. Aşıların gemi insanlarını da kapsayacak şekilde küresel çapta eşit olarak dağıtılması gerektiğini defalarca savunan Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization – IMO), Dünya Sağlık Örgütü tarafından verilen tavsiyeleri destekledi.

Gemi insanlarının aşıya öncelikli olarak ulaşmasına yönelik daha önce yaptıkları çağrılara uygun olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün güncel kılavuzunu memnuniyetle karşıladıklarını belirten Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (European Community Shipowners' Association – ECSA) ve Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu (European Transport Workers' Federation – ETF), bazı Avrupa ülkelerinde halihazırda yürürlükte olan girişimlerden de övgüyle bahsetti. Fakat ECSA ve ETF çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirterek diğer AB Üye Devletlerine de aynı doğrultuda hareket etmeleri için çağrı yaptı.

Tüm dünyadaki gemi insanları halen onları denizlerde kalmaya zorlayan çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya. Bu durum, gemi insanlarının fiziksel ve zihinsel sağlıklarında ciddi sorunlara neden olarak gemi operasyonlarını sekteye uğratabilir. Tıbbi ve kişisel koruyucu ekipman, ilaçlar ve COVID-19 aşılarının yanı sıra tükettiğimiz tüm ürünlerin %90'ı küresel deniz tedarik zincirleri tarafından sağlandı.

Kaynak: TURKDENİZ.COM