HURDA TEŞVİKİ YÖNETMELİĞİNE YENİ MADDELER EKLENDİ... İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

HURDA TEŞVİKİ YÖNETMELİĞİNE YENİ MADDELER EKLENDİ... İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik yeni eklenen alt bentler ile güncellendi.

Türkiye'deki deniz ticaret filosunun yenilenmesi, kabotajda ve uluslararası sularda deniz çevresine zararsız, etkin, güvenli, sürdürülebilir bir taşımacılığın oluşturulabilmesini desteklemek üzere, ticari yük taşımacılığında kullanılan gemilerden hurdaya ayrılanların yerine inşa edilecek yeni gemilere verilecek teşvikin usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğe yeni alt bentler eklendi.

Yeni eklenen maddede şu ifadeler yer alıyor: 

Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıt ticari gemi, deniz ve içsu araçlarından cins ve nitelikleri Bakanlıkça belirlenenlerin hurdaya ayrılmasını desteklemek amacıyla yerlerine asgari %35 yerli katkı oranıyla Türkiye'de inşa edilmek, asgari beş yıl Türk Bayraklı işletilmek ve inşasının üç yıl içinde tamamlanmaması veya inşasına müteakip beş finansmanında kullanılmak üzere, sadece fosil yakıt kullanan gemiler için hurda bedelinin birbuçuk katını, LNG ve hibrit sistemler de dahil olmak üzere alternatif çevre dostu bir enerji kaynağı kullanan yeni gemiler için hurda bedelinin ikibuçuk katını aşmamak kaydıyla nakdi,

4) Kombine taşımacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu faaliyetlerde kullanılnan karayolu, demiryolu, denizyolu taşıtlarının sahiplerine, Döner Sermaye İşletmesi yıllık gelirlerinin %7'sinin geçmemek üzere, 

5) Kabotaj hattında veya içsularda sefer yapan, ana sevk sisteminin enerji kaynağını fosil yakıttan alternatif çevre dostu bir enerji kaynağına dönüştürecek cins ve nitelikleri Bakanlıkça belirlenen ticari gemi, deniz ve içsu yolu araçlarının sahiplerine, dönüşüm maliyetinin %25'ine kadar katkı sağlanacak.

Kaynak: TURKDENİZ.COM