Kocaeli, müsilaj arıtması için kredi desteği bekliyor!

Kocaeli, müsilaj arıtması için kredi desteği bekliyor!

Marmara Denizi’ni etkileyen müsilaj nedeniyle denetime tabi tutulan sanayiciler, arıtma tesislerini yenilemek ya da yeni bir tesis kurmak için devletten kredi desteği talep ediyor.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Bu destekler hem sanayiciyi maddi olarak rahatlatır hem de yatırımları hızlandırır” dedi.

Müsilaja çözüm bulmak amacıyla yapılan çalışmalarda gözler sanayiye çevrildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda harekete geçen ilgili kurumlar, 81 ilde çeşitli denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde arıtma tesisi olmayan, maliyetli olduğu için arıtma tesisini kullanmayan ya da suların deşarj limiti konusunda uygunsuzluk tespit edilen birçok kuruluşa cezai işlem uygulanıyor. Yapılan tespitler sonrası deşarj limitlerinin düşürülmesi için firmalardan yeni arıtma tesisi yatırımları yapması bekleniyor. Yasa dışı işlem yapan firmalar ile mevzuata uygun hareket edenlerin ayrılması gerektiğini vurgulayan Kocaelili sanayiciler, cezai işlemlerin yanı sıra, devletten fabrika arıtma tesisi inşa etmek için kredi desteği, diğer tesisler için inşaat, makine ve teçhizat harcamalarında vergi indirimleri talep ediyor.

Atık suların yüzde 77’sinin İstanbul, yüzde 23’ünün ise diğer kıyı illerinden Marmara Denizi’ne deşarj edildiğini söyleyen Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “İlimizin buradaki payı sadece yüzde 5. İlimizden toplam 89 noktadan Marmara Denizi’ne deşarj yapılıyor. Bunun, 23 tanesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne, 11 tanesi OSB’lere, 57 tanesi de OSB dışı fabrikalara ait. Deşarj debilerine göre firmalardan yapılan direkt deşarj oranı tüm deşarjların sadece yüzde 3,2’si, OSB’lerden yapılan deşarj oranı tüm deşarjların yüzde 4,9’udur. Kalan kısım ise evsel atık su arıtma tesisi deşarjlarıdır” diye konuştu.

OSB’lerin ortak atık su arıtma tesis çıkışlarının ve bireysel deşarjların sürekli denetlendiğini ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İSU tarafından 24 saat online izlendiğini ifade eden Ayhan Zeytinoğlu, “Yani endüstriyel atık suların deşarjlarının tümü kontrollü bir şekilde yapılıyor. Yasa dışı işlem yapan firmalar ile mevzuata uygun hareket edenlerin ayrılması gerekiyor. Bu firmalar çevreyi kirletirken aynı zamanda haksız rekabete de yol açıyor” dedi.

Kocaeli’de ileri biyolojik atık su arıtma tesisi bulunan bazı OSB’lerin ve üretim tesislerinin olduğunu söyleyen Ayhan Zeytinoğlu, şunları söyledi: “Denetimlerden sonra deşarj limitlerinin düşürülmesi için firmalarımızdan yeni arıtma tesisi yatırımı yapması bekleniyor. Bu yatırımlar, hem maliyet hem de zaman gerektiriyor. Bu kapsamdaki çevreci yatırımlar için devletten düşük faizli kredi talep ediyoruz. Diğer taraftan AB’ye aday ülke olma sıfatımızla, AB fonlarından da faydalanabileceğimizi düşünüyoruz. Tesislerde hazır bir çevre yatırımı yapılırken, AB Yeşil Mutabakat çerçevesinde yeşil dönüşüme de uyum sağlanabilir. Söz konusu bu kredi ve destekler hem sanayicilerimizi maddi olarak rahatlatır hem de bu yatırımların daha kısa sürede tamamlanmasını sağlar.”

Kocaeli Valiliği’nin koordinatörlüğünde, müsilaj ile ilgili kurulan komisyonda KSO olarak yer aldıklarını dile getiren Zeytinoğlu, KSO’nun düzenlediği Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül organizasyonuna başvuran firmaların saha değerlendirmelerinde de atık su yönetimi konusunda birçok proje geliştirdiğini ve atık sularını arıtarak uygun proseslerde ya da soğutma veya sulama amaçlı kullandığını tespit ettiklerini aktardı.

Kaynak: Dünya Gazetesi