LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN KONTEYNER MİKTARI YÜZDE 0,7 ARTTI

LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN KONTEYNER MİKTARI YÜZDE 0,7 ARTTI

2021 yılı Ağustos ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artarak 1 milyon 38 bin 367 TEU olarak gerçekleşti.İthalat amaçlı konteyner boşaltmaları %1,5 azaldı

Ağustos ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 azalarak 768 bin 842 TEU oldu. Ağustos ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri bir önceki yılın aynı ayına göre %0,3 azalarak 404 bin 446 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 azalarak 364 bin 396 TEU olarak gerçekleşti.

Transit konteyner elleçlemeleri %0,7 arttı

2021 yılı Ağustos ayında limanlarımızda elleçlenen transit konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7 artarak 200 bin 44 TEU oldu. Ağustos ayında kabotajda elleçlenen konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 artarak 69 bin 481 TEU olarak gerçekleşti.

En fazla konteyner elleçleme Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti
2021 yılı Ağustos ayında Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 244 bin 357 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Bu liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin 148 bin 113 TEU’sunu (%60,6’sını) dış ticarete konu konteynerler, 80 bin 62 TEU’sunu (%32,8’ini) transit konteynerler ve 16 bin 182 TEU’sunu da (%6,6’sını) kabotajda taşınan konteynerler oluşturuyor. 

Ambarlı Liman Başkanlığını 175 bin 910 TEU ile Mersin Liman Başkanlığı ve 159 bin 583 TEU ile Kocaeli Liman Başkanlığı takip etti. 2021 Ağustos ayında 15 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde konteyner elleçlemesi gerçekleşmiştir. En fazla konteyner elleçlemesi gerçekleşen ilk 5 liman başkanlığında toplam 851 bin 218 TEU konteyner elleçlenmiş olup limanlarımızda elleçlenen toplam konteynerlerin %82’sini oluşturuyor.En fazla konteyner elleçlemesi Mısır ile yapılan taşımalarda gerçekleşti

Mısır, 2021 yılı Ağustos ayında 98 bin 85 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Mısır’ı
sırasıyla 95 bin 276 TEU ile İsrail’le yapılan taşımalar ve 90 bin 920 TEU ile Yunanistan’la yapılan taşımalar
takip etti.En fazla konteyner yüklemesini Mısır’a giden konteynerler oluşturdu

2021 yılı Ağustos ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini
44 bin 570 TEU ile Mısır’a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin %87,9’u (39 bin 173 TEU’su) yabancı
bayraklı gemilerle taşındı. Mısır’ı sırasıyla, 42 bin 929 TEU ile İspanya’ya ve 35 bin 34 TEU ile İtalya’ya yapılan konteyner yüklemeleri takip etti.

En fazla konteyner boşaltmasını İsrail’den gelen konteynerler oluşturdu

2021 yılı Ağustos ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 58 bin 833 TEU ile İsrail’den gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin %85,9’u (50 bin 529 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. İsrail’i sırasıyla, 47 bin 51 TEU ile Yunanistan’dan ve 41 bin 318 TEU ile Mısır’dan gelen konteyner taşımaları takip etti.

Dış ticarette taşınan konteynerlerin %9,6’sı Türk bayraklı gemiler ile gerçekleşti

2021 yılı Ağustos ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu 768 bin 842 TEU konteynerin %9,6’sı
Türk bayraklı gemilerle taşındı. Ağustos ayında Türk bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %3,9 artışla 74 bin 37 TEU, yabancı bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3 azalışla 694 bin 806 TEU oldu.

Boş konteyner elleçlemeleri %10,1 arttı

Konteyner cinslerine göre konteyner elleçleme rakamlarına baktığımızda, 2021 yılı Ağustos ayında limanlarımızda elleçlenen dolu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %2,0 azalarak 783 bin 726
TEU oldu. Ağustos ayında limanlarımızda elleçlenen boş konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %10,1 artarak 254 bin 641 TEU olarak gerçekleşti. Ağustos ayında limanlarımızda elleçlenen toplam 1 milyon 38 bin 367 TEU konteynerin %28,0’ını (290 bin 872 TEU) 20’ lik konteynerler, %71,9’unu (746 bin 786 TEU) 40’ lık konteynerler ve %0,1’ini (709 TEU) de 40’ den büyük konteynerler oluşturuyor.

Ağustos ayında 222 bin 999 adet ihraç amaçlı dolu konteynerin tartımı yapıldı

2021 yılı Ağustos ayında İdarece yetkilendirilen tartı aleti operatörleri tarafından Doğrulanmış Brüt Ağırlık
(DBA) Belgesi düzenlenerek gemilere yüklenen dolu konteyner sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %14,6 artarak 222 bin 999 adet olarak gerçekleşti.

Kaynak: denizcilik.uab.gov.tr