SALİH ZEKİ ÇAKIR: "TÜRKİYE LOJİSTİK PORTALI, CİDDİ BİR ÇALIŞMANIN VE ÇABANIN ÜRÜNÜ"

SALİH ZEKİ ÇAKIR: "TÜRKİYE LOJİSTİK PORTALI, CİDDİ BİR ÇALIŞMANIN VE ÇABANIN ÜRÜNÜ"

Denizcilik sektörünün önemli isimleri Türkiye Lojistik Portalı'nı değerlendirdi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Başaran Bayrak, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel ve Gemi Brokerleri Derneği Başkanı Semih Dinçel Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin resmi yayın organı TİMReport Dergisi'ne 'Türkiye Lojistik Portalı' ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Salih Zeki Çakır; Türkiye Lojistik Portalı'nın ihracatçıların yeni pazarlara açılması açısından önemi vurgu yaptı. Salih Zeki Çakır'ın TİMReport'a verdiği röportaj şu şekilde:

“CİDDİ BİR ÇALIŞMANIN VE ÇABANIN ÜRÜNÜ”

İhracatımızı daha üst seviyeye çıkarmak istiyorsak uzak pazarları hedeflemeliyiz. Yeni pazarlarda tahmin ettiğimizin ötesinde fırsatlar ile karşılaşabiliriz. İlgili kurumlarımızın ihracatçılarımıza yol göstermesi elzemdir. Yakın ülkelere olan ihracat alışkanlığımızı değiştirerek farklı pazarlarda söz sahibi olmalıyız. Ticaret Bakanlığımızın belirlediği strateji çerçevesinde dünyanın her yerine ihracat yapan ve bunu sürekli hâle getiren ihracatçı pazar olmalıyız. Ticaret, küresel ve ulusal ölçekte devletlerin büyümelerinde ve her alanda aşama kat etmelerinde önemli bir rol oynuyor. Ülkeler, ticari faaliyetleriyle doğru orantılı olarak, tespit ettikleri ekonomik hedeflere ulaşmaya ve refah seviyelerini artırmaya gayret gösteriyor. Covid-19’un ilk aşamalarında karşı karşıya kaldığımız ve tedarik zincirinde aksamalara neden olan sürdürülebilirlik problemi, bu vizyonun aşama kat ettirilerek geliştirilmesini mecburi kılıyor. Özellikle bizlerin faaliyet alanı olan deniz taşımacılığının sırtladığı ağır yükün de teknolojinin nimetlerinden faydalanılarak hafifletileceği geldiğimiz noktada açıkça görülüyor. Bu noktada, ciddi bir çalışmanın ve çabanın ürünü olan Türkiye Lojistik Portalı’nın ihracatçılarımıza ve taşımacılık sektörünün tüm ortaklarına büyük kolaylık sağlayacağını umut ediyorum.

TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Başaran Bayrak ise; ihracat menzilinin daha uzak pazarlara ulaşması için Türkiye Lojistik Portalı'nın son derece önemli olduğunu belirtti. Başaran Bayrak'ın açıklamaları şöyle: 

“İLK GÜNDEN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ”

Bu yıl, 10 aylık sürede ihracat rakamları 174 milyar dolara ulaştı. 200 milyar dolar olarak belirlenen yıllık hedefin üzerine çıkılarak, 211 milyar dolar seviyesi dahi aşıldı. İhracat rakamlarını daha da artırmak için sadece yakın mesafedeki ülkeler ile değil, daha uzak coğrafyalardaki ülkeler ile de ticaretimizi artırmamız gerekiyor. Bu doğrultuda ihracat ortalama menzilinin 8 bin kilometreye çıkartılması ve daha sonra bu hedefin daha da uzak mesafelere taşınması arzu ediliyor. İhracat noktalarımızı uzak mesafelere taşırken, birim kilogram ihracat fiyatımızı artırmak en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu yıl içinde, pandemi şartlarının da etkili olması nedeni ile taşımacılık, özellikle deniz ve konteyner taşımacılığı alanlarında ciddi sorunlarla karşı karşıya kalındı. İhracatçı malını gerekli destinasyonlara göndermede zorluklar yaşadı, sevkiyatlar gecikti. Global sorun olan bu taşımacılık krizi hem fiyatlarda aşırı yükselmelere sebebiyet verdi hem de teslim nedeni ile siparişlerin aksamasına neden oldu. TİM, ihracatımızın bu konudaki sorunlarını çözüme kavuşturmada her zaman duyarlı davrandı. Taşımacı firmalar, lojistik firmaları ve diğer unsurlarla defalarca toplantılar düzenleyerek, çözüm yollarını araştırıp, hayata geçirmede aktif davrandı. Taşımacılık sorununa çözüm getirmek için taşıyıcı, acente, forwarder ve ihracatçıyı bir araya getirerek lojistik portalını hayata geçirdi ve ihracatçının hizmetine sundu. Daha ilk günden büyük ilgi gören TİM Lojistik Portalı, taşımacılıkta atıl kapasitenin de doldurulması için etken bir çalışma oldu. Böylece ihracatçının yükünün daha uygun şartlarda taşınmasına imkân sağladı. Her zaman ihracatçının yanında olan TİM, Türkiye Lojistik Portalı’nın geliştirilerek daha da verimli olabilmesi için ihracatçıların görüş ve önerileri doğrultusunda yenileme çalışmalarına aralıksız devam edecek."

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel ise Türkiye Lojistik Portalı ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

“AZAMİ ORANDA DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Temelde küresel olarak ele alınması gereken ihracatı sınırsızlaştırmayı ve daha ileriye taşımayı; ihtiyaçtan öte bir mecburiyet olarak değerlendirmeliyiz. Türkiye’nin Asya-Avrupa arasında köprü ülke konumunda olması ve buna paralel olarak bu bölgede yakalanan yüksek ihracat oranlarımız yüzümüzü güldürüyor. Diğer yandan ihracat menzilimizin 8 bin kilometreye çıkarılmasının gündeme gelmesi ve Ticaret Bakanlığımızın Orta Vadeli Programı’na dâhil edilmesini, ülke ekonomimiz ve ticaretimiz açısından çok kıymetli buluyorum. Global ticaretin yüzde 90’lık kısmının deniz yoluyla gerçekleştirildiği düşünüldüğünde, ihracat hedeflerimizin ve deniz taşımacılığımızın bir bütün olarak ele alınması gerekiyor. İhracatçılarımız ve taşımacılık sektörü arasında dijital köprü görevini yerine
getirmesi planlanan portal, aynı zamanda küresel boyutta yaşanan lojistik sorunlarının çözümü konusunda fayda sağlayacak. Beklenen bu gelişmeler ve belirlenen hedefler doğrultusunda, Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) olarak katkı sunmaya çalıştığımız Türkiye Lojistik Portalı’nın önümüzdeki süreçte gelişimini takip etmeye ve projeye azami oranda destek olmaya devam edeceğiz.

Türkiye Lojistik Portalı sayesinde ihracatçıların rekabet gücünün artacağını dile getiren Gemi Brokerleri Derneği Başkanı Semih Dinçel ise:

"Türkiye Lojistik Portalı’nın devreye alınması, gerek lojistik sektörü gerekse de ihracatçılar için önemli bir adım oldu. İhracatın artırılması hedefi doğrultusunda özellikle küçük ihracatçıların bundan daha fazla avantaj sağlayacağını düşünüyorum. İhracatı artırma kapsamında bir konteyner bile firmaları amacına ulaştıracaktır. Özellikle mal bedeli düşük ihracatçılarımızın, parsiyel olarak şu anda ulaşamadıkları destinasyonlara ulaşmasında faydalı olacağına inanıyorum. Örneğin bir gemiyi buradan Çin’e programladığınızı düşünelim. 50 bin tonluk bir geminiz olduğunu varsayalım. Geminizi 25 bin tonluk bir yük ile doldurduğunuzda, geminizde yer kalır. İşte tam da bu süreçte Türkiye Lojistik Portalı’nın ziyaret edilmesinde fayda var. Zira sizin yükleyeceğiniz limana getirme kaydıyla ve tahliye edeceğiniz yerden alacak ihracatçı bulunduğu takdirde sistem hiç problemsiz işler. Ana yük bulunduktan sonra üzerini tamamlamak için sirkülasyon sağlar. Armatörün sırtına binen liman masrafı olmayacağından ihracatçının rekabet şansını artırır. Bu nedenle bu tip seferler yapan gemiler, bu portalı sık sık ziyaret etmeli. Özellikle paketli yüklerde konteynıra girebilecek ürünler, bu portaldan ciddi anlamda faydalanacaktır. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: TURKDENİZ.COM