“TERSANECİLİKTE DÜNYA VE TÜRKİYE'NİN KARŞILAŞTIRILMASI KİTABI" TÜRK LOYDU VAKFI TARAFINDAN YAYIMLANDI

“TERSANECİLİKTE DÜNYA VE TÜRKİYE'NİN KARŞILAŞTIRILMASI KİTABI" TÜRK LOYDU VAKFI TARAFINDAN YAYIMLANDI

Ercüment E. Kafalı’nın “Tersanecilikte Dünya ve Türkiye’nin Karşılaştırılması” kitabı Türk Loydu Vakfı tarafından yayımlandı.

Türkiye ve dünyadaki tersaneciliğin karşılaştırılması konusunda yazılmış az sayıdaki eserden biri olan “Tersanecilikte Dünya ve Türkiye’nin Karşılaştırılması Kitabı” Gemi İnşaatı ve Denizcilik Bölümü öğrencilerilerine ve sektör profesyonellerine bir kılavuz eser olması ümit edilerek yayımlandı.

Sayın Ercüment Kafalı’nın akademik yeteneklerinin ve mesleki deneyimlerinin sunulduğu, tersanecilik sektörünün ülkemizden ve dünyadan verilen örneklerle incelendiği,  kaynak eserde Türk Gemi İnşa Sanayi ve Tersanecilik Sektörü objektif bir bakış açısıyla sunuldu.

Türk Loydu Vakfı’nın ulvi amaçları doğrultusunda yayınlanan Gemi İnşa sektörümüze bir saygı duruşu niteliğindeki bu değerli kaynak eseri Türk Loydu web sitesinden www.turkloydu.org ücretsiz olarak indirilebiliyor.