12. KALKINMA PLANINDA DENİZCİLİK SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ HANGİ MADDELER YER ALIYOR?

12. KALKINMA PLANINDA DENİZCİLİK SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ HANGİ MADDELER YER ALIYOR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12. Kalkınma Planı’nı TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinin bilgisine sundu.

adscode

Cevdet Yılmaz, 2053 yılına doğru vizyonlarının Türkiye Yüzyılında; ‘dünyadaki başlıca bilim, teknoloji, üretim, ticaret, kültür ve sanat merkezlerinden biri olarak insanlığa katkı sunan, milli ve manevi değerlerini koruyarak bölgesinin ve dünyanın barış, huzur ve refahı için küresel gelişmelere yön veren etkili, güçlü, müreffeh bir Türkiye’ ulaşmak olduğunu kaydederek, “Bu vizyona ulaşma yolunda 2053 hedeflerimizi belirlemiş bulunmaktayız. Bu kapsamda, 30 yıllık perspektif içinde; Üst gelir grubu ülkeler liginde bir ülke olarak dünyanın 10 büyük ekonomisi ve satın alma gücü paritesine göre ilk beş ekonomisi arasında yer almayı hedefliyoruz. İmalat sanayiinin milli gelirdeki payını yüzde 30’un üzerine çıkarmayı, küresel mal ticaretinden yüzde 2’nin üzerinde pay almayı, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayii ihracatından yüzde 17 pay almayı ve kalkınma önceliklerimize halel getirmeden net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

2024-2028 dönemini kapsayacak 12'nci Kalkınma Planı'nın hazırlıklarına dair genelge yayımlandı. Hazırlıklar kapsamında 54 özel ihtisas komisyonu ile 26 çalışma grubu oluşturuldu.

Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri çalışma grubunda denizcilik sektörünü yakından ilgilendiren maddelerden bazıları şu şekilde:

-Operasyonel verimliliğin artırılması amacıyla iltisak hattı standartları ile lojistik merkez işletme ve yönetim modelleri belirlenecektir.

- Mevcut ve yapımı devam eden lojistik merkezlerin yük elleçleme kapasitesi ve standartları yükseltilecek, yeni lojistik merkezler çok modlu taşımacılığa uygun yük koridorlarında planlanacaktır.

- Yolcu potansiyeli dikkate alınarak hızlı tren seferleri planlanacak ve ekspres sefer sayıları artırılarak seyahat süreleri kısaltılacaktır.

- Türkiye’nin denizcilikte bölgesel ve kıtasal anlamda aktarma merkezi olmasını teminen ülkemizdeki kıyı tesisleri geliştirilerek, Türk deniz ticaret filosu iyileştirilecektir.

- Stratejik önemi haiz sondaj gemileri ve askeri gemiler öncelikli olmak üzere Doğu Akdeniz’de gemi bakım ve onarımı için yeni tersane kurulmasına yönelik hazırlıklar tamamlanacaktır.

- Doğu Akdeniz bölgesinde Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinin çıkış kapısı olacak, transit yük odaklı, bölgenin gelişmesine ve ihracatın artırılmasına katkı sağlayacak bir ana liman inşa edilecektir.

- Kıyı tesislerinin geri geri sayıları geliştirilecek,limanların ölçek ekonomisinden azami faydalanacak şekilde bütüncül kıyı planlamalarına uygun olarak hayata geçirilmesi sağlanacak ve uluslararası modlar arası taşıma koridorlarıyla bağlantıları güçlendirilecektir.

- Kısa mesafe deniz taşımacılığının etkin unsurların düşük tonajlı gemilerin sayıları artırılacak, Türk deniz ticaret filosunun geliştirilmesi için uygun finansman modelleri hayata geçirilecektir.

KAYNAK: TURKDENİZ.COM