2053 ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK ANA PLANI GENELGESİ YAYIMLANDI

2053 ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK ANA PLANI GENELGESİ YAYIMLANDI

2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı İle İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı.

adscode

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan genelge şu şekilde:

Ulaşım ve haberleşme alanlarında küresel ölçekte sunulan proje ve hizmetlerle geleceği bugünden tasarlarken lojistik, mobilite ve dijital leşine merkezinde; bilimsel temelli, çevreci, sürdürülebilir ve tarihe duyarlı bir ulaşım altyapısını ülkemize kazandırmak en önemli hedeflerimizdendir.

Bu kapsamda sektörde hizmet veren kurum ve kuruluşlar için rehber bir doküman olan, rasyonel ve katılımcı bir anlayışla hazırlanan 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ile karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu yatırımlarına ilişkin politika tedbirleri belirlenmiş olup mezkûr Plan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının resmi internet adresinde (www.uab.gov.tr) yayınlanacaktır.

2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında yürütülecek faaliyetlerin ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilerek alman kararların hassasiyetle uygulanması hususunda gereğini rica ederim.