ANTWERP-BRUGES LİMANI, KARBONDİOKSİT İHRACAT MERKEZİNİN İNŞA EDİLMESİ İÇİN AB FONU ALDI

ANTWERP-BRUGES LİMANI, KARBONDİOKSİT İHRACAT MERKEZİNİN İNŞA EDİLMESİ İÇİN AB FONU ALDI

Fransız ve Belçika menşeli iki firma ve ve Antwerp-Bruges liman idaresinin oluşturmuş olduğu konsorsiyuma 144,6 milyon Euro proje desteğinin sağlanacağı duyuruldu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Connecting Europe Facility for Energy (CEF-E) finansman programı kapsamında Fransız ve Belçika menşeli iki firma ve ve Antwerp-Bruges liman idaresinin oluşturmuş olduğu konsorsiyuma 144,6 milyon Euro proje desteğinin sağlanacağı duyuruldu.

Antwerp-Bruges liman idaresince konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu finansmanın Antwerp liman platformunda ortak karbondioksit (CO2) taşınması ve ihracat tesislerinin inşası için ayrılmış olduğu, hibenin 2023 yılında beklenen nihai yatırım kararına yönelik önemli bir adım olduğu, "Antwerp CO2 Export Hub" adlı projeye yönelik olarak CO2'nin ileriye dönük kalıcıaçık deniz depolaması için gemilere taşınması, sıvılaştırılması ve yüklenmesi için açık erişimli bir altyapı kurulduğu, Antwerp liman platformunda CO2'nin liman içi açık erişim boru hattı ağı aracılığıyla toplanacağı ve taşınacağı, bu kapsamda ortak bir sıvılaştırma ve ihracat terminalinin inşa edileceği ve yenilikçi projenin, dünyadaki ilk açık erişim CO2 ihracat tesisi olacağı belirtildi.

Söz konusu projenin bir parçası olarak konsorsiyumca CO2 sıvılaştırma ve ihracat terminalinin inşası ve işletilmesi için ortak girişim kurulduğu ve ortakların terminal ile CO2 sıvılaştırma ve işleme alanındaki uzmanlıklarından yararlanılarak CO2 gemilerinin demirlenmesi için yeni liman bölgesinde ayrılan bölümlerde rıhtım altyapılarının inşa edileceği ifade edildi.

Bu kapsamda, Antwerp CO2 İhracat Merkezi'nin, 2030 yılına kadar yıllık 2,5 milyon Mtpa başlangıç ihracat kapasitesine sahip olacağı ve tüm endüstriyel oyuncuların erişebileceği şekilde modüler altyapıların geliştirileceği vurgulandı.