AVRUPA ARMATÖRLER BİRLİĞİ (ECSA) EMİSYON TİCARET SİSTEMİ'NDE "KİRLETEN ÖDER" PRENSİBİNİ BENİMSİYOR

AVRUPA ARMATÖRLER BİRLİĞİ (ECSA) EMİSYON TİCARET SİSTEMİ'NDE "KİRLETEN ÖDER" PRENSİBİNİ BENİMSİYOR

(ECSA), Emisyon Ticareti Sistemi'ne (Emission Trading System-ETS) yönelik "kirleten öder" ilkesi konusundaki Avrupa Konseyi'nin tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

adscode

Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (European Community Shipowners' Associations (ECSA), Emisyon Ticareti Sistemi'ne (Emission Trading System-ETS) yönelik "kirleten öder" ilkesi konusundaki Avrupa Konseyi'nin tutumunu memnuniyetle karşılamakta, ancak gelirleri tahsis etmek için daha fazlasına ihtiyaç olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) Çevre Bakanlarının, AB Konseyi'nin Emisyon Ticareti Sistemi'nin revizyonu ve "Fit for 55" paketinin bir parçası olarak plana deniz taşımacılığının dahil edilmesi konusundaki tutumunu kabul ettiği belirtilmektedir.

"Kirleten öder" prensibini destekleyen ve ETS maliyetlerinden geminin ticari işletmecisini zorunlu olarak sorumlu tutan Konseyin güçlü desteğinin ECSA tarafında memnuniyet yarattığı belirtildi. AB Konseyi'nin ETS maliyetleri hakkındaki ortak tutumunun, Haziran 2022 ayının başlarında Avrupa Parlamentosu tarafından benzer görüşün benimsenmesinin ardından geldiği biliniyor. Aşamalı dönem uygulamasının devam etmesi ve dört yıllık bir süre boyunca denizcilikten kaynaklanan emisyonların kademeli olarak dahil edilmesinin de sektör için sorunsuz bir geçiş sağlamak adına önem taşıdığı belirtildi.

Ayrıca ECSA, Avrupa Konseyi'nin ETS İnovasyon Fonu kapsamında belirli çağrılar yoluyla deniz taşımacılığına özel önem verilmesi taahhüdünü de olumlu bir gelişme olarak görüyor. Ancak ECSA, yeniliği desteklemek ve temiz/çevreci yakıtlarla konvansiyonel yakıtlar arasındaki fiyat farkını kapatmak için söz konusu taahhüdün yeterli olmadığını düşünüyor. Bu nedenle, Avrupa Parlamentosu'nun önerisinde olduğu gibi, denizcilik sektörünün enerji dönüşümü için ETS gelirlerinin tahsis edilmesi ECSA tarafından talep edildi.

ECSA Başkanı Philippos PHILIS; "Avrupalı gemi sahiplerinin uluslararası bir çözümü tercih etmelerine rağmen, denizcilik sektörünün de AB düzeyinde iklim krizini ele almak için adil bir şekilde katkıda bulunması gerektiğini biliyoruz. AB politikacılarıyla gündeme getirdiğimiz en önemli noktalardan biri olan ticari işletmecilerin maliyetlerden zorunlu olarak sorumlu tutulması konusunda hem Konsey hem de Parlamentonun benzer bir tutumu desteklemesi dikkat çekici.

Sektörün enerji dönüşümü için herkesin elini taşın altına koymasına ve "kirleten öder" prensibinin doğru bir şekilde uygulanmasına ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.

ECSA Genel Sekreteri Sotiris RAPTIS; "Kabul edilen metin, iddialı ve etkili bir iklim önlemi elde etme yolunda iyi bir adımdır. İnovasyon Fonu kapsamında denizcilik sektörüne özel önem verilmesi cesaret vericidir; ancak Konseyin bu konudaki konumu gelirleri tahsis etmekte yetersiz kalmaktadır. Temiz/çevreci yakıt ile konvansiyonel yakıtlar arasındaki fiyat farkının karbon sözleşmeleri yoluyla kapatılması için gelirlerin sektöre tahsis edilmesi gerekmektedir. Konseyi, müzakereler sırasında ilerleme sağlamaya ve Parlamentonun pozisyonuna yaklaşmaya teşvik ediyoruz. Mevcut ETS gelirlerinin %80'i diğer ETS sektörlerinin enerji geçişi için kullanılıyor ve aynısını denizcilik sektöründe de görmemiz gerekiyor. Bu durum, deniz taşımacılığının dekarbonizasyonu ve sektörün rekabetçiliği için ya tamam ya devam niteliği taşıyor." açıklamasında bulundu.

Avrupa Konseyi'nin, "ice class" gemiler sorununun yanı sıra küçük adalar ve uzaktaki bölgeler için özel hükümlerin ele alınmasına yönelik bir öneriyi de desteklediği bilinmekte. Bu kapsamda Avrupalı gemi sahipleri, uygun bir çözüme ulaşabilmek adına Konsey ve Parlamento ile iletişime geçmeyi bekliyor.

Konseyin tutumunun kabul edilmesinin ardından, nihai metin üzerinde bir anlaşmaya varılması için Parlamento ile Konsey arasındaki müzakerelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.