AVRUPA GEZİNTİ TEKNELERİNİN KARBONSUZLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YOL HARİTASI YAYIMLANDI

AVRUPA GEZİNTİ TEKNELERİNİN KARBONSUZLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YOL HARİTASI YAYIMLANDI

COVID-19 salgınının etkilerine rağmen gezinti tekneleri sektöründe bir toparlanma yaşanacağı ve sektörün önümüzdeki yıllarda küresel olarak büyümeye devam edeceği bekleniyor.

Gezinti tekneleri sektörü, su sporlarından balıkçılığa, yelkencilikten iç sularda kullanılan deniz araçlarına kadar spor ve eğlence faaliyetleri amacıyla kullanılan birçok farklı tipte deniz aracını kapsıyor. Küresel anlamda piyasanın öncülerinden olan Birleşik Krallık, özellikle Avrupa'da ihracat satışlarında da lider konumda olan ülkelerden biri. Yaklaşık 2.7 milyar Sterlin hasılat ve 1 milyar Sterlin'in üzerinde gayrisafi katma değer sağladığı göz önünde bulundurulduğunda gezinti tekneleri sektörü Birleşik Krallık ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladı.

COVID-19 salgınının etkilerine rağmen gezinti tekneleri sektöründe bir toparlanma yaşanacağı ve sektörün önümüzdeki yıllarda küresel olarak büyümeye devam edeceği bekleniyor. Çevresel etkiler ve karbon ayak izi, sektörün önümüzdeki yıllarda yaşayacağı ana sorunlardan bir tanesi. COVID-19 salgını ile iklim değişikliğinin etkilerine ve sektörün gelişmesi için düşük emisyonlu gemilere geçişe yönelik erken hazırlık sürecine daha çok odaklanıldı.

Gezinti tekneleri sektöründen kaynaklanan toplam seragazı emisyonu değerleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genel anlamda denizcilik sektöründen kaynaklanan toplam emisyonların küçük bir kısmını oluşturmakta ve otomotiv endüstrisiyle kıyaslandığında çok daha az bir etkiye sebep oluyor. Yine de ulusal iklim hedeflerinin gerçekleştirilmesinin desteklenmesi ve kıyı ve iç sulardaki ekosistem üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla gezinti teknelerinden kaynaklanan emisyonların düşürülmesi gerekiyor. Gezinti teknelerinden kaynaklanan emisyonların azaltılması ihtiyacı, düşük ve sıfır emisyonlu gemilerin geliştirilmesi, üretilmesi ve hizmete sunulması konusunda sektöre liderlik etmeleri açısından Birleşik Krallık ve diğer Avrupalı paydaşlar için çok önemli fırsatlar yaratacak.

Sektörün karbonsuzlaştırılması politika ve yönetmeliklere bağlı olacak. Mevcut yönetmelikler ile sektör içerisinde egzoz emisyonlarının kısıtlanmasına odaklanılıyor. Fakat, kısıtlamalara ilaveten seragazı emisyonlarına yönelik olarak ulusal ve Avrupa düzeyinde açık hedefler koyulması ve düşük emisyonlu teknolojiler için bir planlama yapılması da gerekiyor.

Gezinti tekneleri sektöründen kaynaklanan çevresel ayak izini daha iyi anlamak ve buna yönelik stratejiler geliştirmek için hem ulusal düzeyde hem de Avrupa düzeyinde girişim isteği bulunuyor. Sektör paydaşları, standartlar arasındaki uyumun sağlanması ve teknoloji ve altyapı geliştirilmesine yönelik iş birliği yapılmasını sağlamak amacıyla Avrupa düzeyinde görüşmelerin sürdürülmesi için bir çağrıda bulunuldu.

Karbonsuzlaştırma ile ilgili olarak tüm tekne tiplerine uygulanabilecek ortak bir çözüm bulunuyor. Avrupa gezinti teknelerinin karbonsuzlaştırılmasına ilişkin yayımlanan raporda; tasarımsal iyileştirmeler, elektirifikasyon ve alternatif yakıtlar dahil olmak üzere farklı opsiyonlar hakkında bilgi veriliyor. Çeşitli teknolojilerin tam karbonsuzlaştırma için kullanılmasının bir çözüm olabileceği, ancak teknenin tüm kullanım ömrü ve enerji sistemlerinin de göz önünde bulundurulmasının önemli olduğu vurgulanıyor. Gezinti tekneleri tedarik zincirinin müşteri taleplerine ve dolayısıyla teknoloji ve altyapıya bağlı olduğu, değişimi hızlandırmak, teknolojinin geliştirilmesini ve anlaşılmasını desteklemek için Ar&Ge, çapraz sanayi iş birliği ve düzenleyici ve finansal müdahalenin gerekli olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: TURKDENİZ.COM