Avrupa Parlamentosu sıfır emisyonlu deniz taşımacılığına zemin hazırlayan bir karara vardı

Avrupa Parlamentosu sıfır emisyonlu deniz taşımacılığına zemin hazırlayan bir karara vardı

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Yeşil Anlaşması kapsamında denizcilik sektörünün 2050 yılına kadar iklime zararsız bir hâle gelmesi hedefini gerçekleştirmek amacıyla daha verimli kararlar aldı.

27 Nisan 2021 tarihinde Avrupa Parlamentosu Genel Kurul Toplantısında, Avrupa Yeşil Anlaşması
(European Green Deal) kapsamında denizcilik sektörünün 2050 yılına kadar iklime zararsız bir hale
gelmesi hedefini gerçekleştirmek amacıyla daha verimli ve daha temiz denizcilik sektörüne yönelik
teknik ve operasyonel önlemler hakkında bir karar aldı.

Avrupa gemi inşa sektörü temsilcisi Tersaneler ve Deniz Ekipmanları Birliği (Shipyards &
Maritime Equipment Association – SEA Europe) konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Söz konusu
karar deniz taşımacılığının Avrupa Birliği için ekonomik ve stratejik yönlerden önemine vurgu yapmış ve Avrupa Birliği'nin ekonomik, sosyal ve bölgesel birliği kapsamında deniz taşımacılığı
sektörünü kilit bir unsur olarak tanıyor." 

Avrupa Parlamentosu tarafından alınan karar, Avrupa'da bulunan tersanelerin sürdürülebilir,
sosyal ve dijitalleştirilmiş gemi inşa ve tamir sektörüne daha fazla yatırım yapmalarını sağlamak
amacıyla gerekli fonlama ve çeşitli önlemlerin uygulamaya konulması için Avrupa Komisyonu'na
yapılan çağrıyı da kapsayan bazı önemli adımları içeriyor. Bunun yanı sıra söz konusu karar
kapsamında, deniz taşımacılığının karbonsuzlaştırılması, uyum politikası, Avrupa Yapısal ve
Yatırım Fonları (European Structural and Investment Funds), Birleşik Avrupa Tesisi (Connecting
European Facility – CEF) ve Avrupa Yeşil Anlaşması kapsamında kirliliğe sebep olan emisyonların
azaltılması, sıfır karbon ekonomisine geçiş yapan denizcilik sektörünün desteklenmesi amacıyla
sermaye ve teşvikler verilmesi yönünde projeler yapılması için Avrupa Komisyonu'na çağrı
yapılıyor. Söz konusu çağrıya ek olarak, gemi inşacılar için ön teslimat ve teslimat sonrasında
finansman sağlanması için Avrupa Yatırım Bankası'na (European Investment Bank) da çağrı
yapıldı. Bu sayede projelerin finansal kapasitesi ve uygulamaya konulması konularında önemli
ölçüde gelişme sağlanacak.

SEA Europe Genel Sekreteri Christophe Tytgat konuya ilişkin olarak şu sözleri ifade etti:

"Avrupa Parlamentosu, deniz taşımacılığı sektörünün iklime zararsız ve dijital bir sektör hâline
dönüşmesi konusunda Avrupa'da bulunan tersanelerin ve deniz ekipmanları sektörünün stratejik
önemini tamamen tanıdı ve Avrupa deniz teknolojileri sektörünün birçok zorlukla karşı karşıya
olduğunu kabul etti."

KAYNAK: TURKDENİZ.COM