AVRUPALI ARMATÖRLER, 'FİT FOR 55' İKLİM PAKETİNİ DESTEKLİYOR

AVRUPALI ARMATÖRLER, 'FİT FOR 55' İKLİM PAKETİNİ DESTEKLİYOR

Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (European Community Shipowners' Association – ECSA), ‘Fit for 55' iklim paketi kapsamında yayımlanan artırılmış iklim hedefini destekledi.

ECSA Başkanı Claes Berglund konuya ilişkin olarak şu şekilde bir açıklama yaptı:

"Deniz taşımacılığı sektörü için uluslararası bir çözüm tercih etmemize rağmen Avrupa Birliği'nin artırılmış iklim hedefini destekliyoruz ve iklim krizinin ele alınması konusunda deniz taşımacılığı sektörünün, AB düzeyinde katkıda bulunması gerektiğinin farkındayız."

ECSA, özellikle birçok küçük ve orta ölçekli armatör için önemli olan karbon fiyatlarının
sabit bir hale getirilmesi için Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (European Union Emission Trading System - EU ETS) kapsamında bir sermaye oluşturulmasını desteklemekte olup, elde edilecek gelirler ile sektörün yaşayacağı enerji geçiş sürecinin desteklenmesi görüşündedir. ECSA ayrıca, deniz taşımacılığı sektörünün AB ETS'ye dahil edilmesine ilişkin sunulan önergedeki ticari işletmecilerin rolünün tanınmasından da memnuniyet duymaktadır. Ticari işletmecilerin AB ETS'den kaynaklanacak maliyetleri üstlenmeleri gerektiği hususu Avrupalı armatörler için önemli bir konu.

Claes Berglund sözlerine şu şekilde devam etti:

"ETS'den elde edilecek gelirlerin deniz taşımacılığı sektörünün karbonsuzlaştırılmasının desteklenmesi için kullanılması ve buradaki gelirin  AB Üye Devletleri'nin genel bütçelerine aktarılmaması önem arz etmektedir. Avrupa Parlamentosu, Sivil Toplum Kuruluşları ve sektör paydaşlarının halihazırda sektöre ilişkin bir sermayeyi desteklediği göz önünde bulundurulduğunda, Üye Devletlerin bu durumu bir mesaj olarak algılayacağını ve bu konuda daha ileriye gitmek için adım atacaklarını umuyoruz. Ticari işletmeciler de dahil olmak üzere bütün tedarik zinciri paydaşlarının kararlarını iklime duyarlı bir şekilde vermeleri için yeni Direktif ile söz konusu paydaşlara uygun teşvikler verilmelidir."

ECSA, deniz taşımacılığı sektöründen kaynaklanan emisyon yüzdelerinin kademeli bir 
şekilde ETS'ye dahil edilmesi sürecini desteklemektedir. Fakat yatırım sinyallerinin oluşturulması ve sistemin tasarımındaki olası hataların tespit edilmesi için sektörden kaynaklanan emisyonların kademeli bir şekilde ETS'ye dahil edilmesi konusunda yeterli zamanın verilmesi önemli.

Avrupalı armatörler, FuelEU Denizcilik girişiminin (FuelEU Maritime initiative), günümüzde ticari kullanım için erişilebilir olmayan daha temiz yakıtların piyasalarda tutunmasını teşvik etmeye yönelik hedefini desteklemektedir. Fakat önerge, hem ‘Fit for 55' iklim paketi kapsamındaki diğer önergeler ile hem de artırılmış iklim hedefi ile uyumlu değil.

ECSA Genel Sekreteri Martin Dorsman konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"AB bölgesi dışındaki biyoyakıt karışımlarının satın alımının teşvik edilmesi, girişimin uygulamaya alınması ile ilgili sorunlar yaratarak emisyon azaltım hedeflerinin gerçekleştirilmesini tehlikeye atacaktır. Bu konuda daha fazla şart getirmek yerine esneklik sağlanması çok önemlidir. Ortaya koyulacak herhangi bir yeni standarda uyulmasına yönelik sorumluluk AB yakıt tedarikçileri tarafından üstlenilmeli."

Ayrıca Avrupalı armatörler, Kıyı Güç Kaynağı (Onshore Power Supply – OPS) altyapısı
bulunmayan limanlardaki gemilere kesilen para cezalarından sorumlu olmamaları gerektiğinin altını çiziyor. Martin Dorsman ise altyapının yetersiz olduğu veya gemi ekipmanının liman altyapısı ile uyumlu olmadığı durumlarda en azından gemilerin OPS zorunluluğundan muaf tutulmaları gerektiğini belirtti.

Enerji Vergilendirme Direktifi'nde (Energy Tax Directive) yakıta ilişkin uygulanan mevcut vergi muafiyetinin kaldırılması sürdürülebilir bir durum olmayacaktır. Herhangi bir enerji kaynağına vergi yükümlülüğü getirmek uluslararası deniz taşımacılığı sektörü için zorluk teşkil edeceği için gemilere teslim edilen bütün enerji kaynaklarının Enerji Vergilendirme Direktifi kapsamında vergiden muaf tutulmasını sağlamak amacıyla ECSA, Avrupa Parlamentosu Üyeleri ve Üye Devletler ile yakın çalışmalar yürütecek.

‘Fit for 55' iklim paketi kapsamında sunulan önergeleri detaylı bir şekilde inceleyecek olan ECSA, iklim hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve Avrupa deniz taşımacılığı sektörünün rekabet edebilirliğinin korunması amacıyla Avrupalı politika belirleyiciler ile yakın diyaloğa girecek.

Kaynak: TURKDENİZ.COM