AVRUPALI ARMATÖRLER VE YAKIT TEDARİKÇİLERİ ORTAKLIK YAPARAK FUELEU MARİTİME'DA DEĞİŞİKLİKLER ÖNERİYOR

AVRUPALI ARMATÖRLER VE YAKIT TEDARİKÇİLERİ ORTAKLIK YAPARAK FUELEU MARİTİME'DA DEĞİŞİKLİKLER ÖNERİYOR

Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği, Avrupa Komisyonunun "FuelEU Maritime" teklifinde değişiklik yapılmasını istiyor.

Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (European Community Shipowners' Associations- ECSA), Avrupa Atık Bazlı ve Gelişmiş Biyoyakıtlar Derneği (European Waste-based&Advanced Biofuels Association-EWABA), eYakıt Birliği (eFuel Alliance), Gelişmiş Biyoyakıt Koalisyonu (Advanced Biofuels Coalition) ve GoodFuels tarafından, Avrupa Komisyonunun "FuelEU Maritime" teklifini armatörlerin ve yakıt tedarikçilerinin birlikte yeni sistemde kilit bir rol oynamasını sağlamak için Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'ne değişiklik çağrısında bulundu.

Regülasyonun amaçlarına ulaşmasına yönelik olarak söz konusu dernekler, Avrupa limanlarındaki
yakıt tedarikçilerinin gemilere yeterli miktarlarda uyumlu yakıtların ikmal edilmesini sağlamak için
Üye Devletlere zorunluluklar getirilmesini talep ediyor.

Ayrıca ECSA, EWABA, eFuel Alliance, Advanced Biofuels Coalition ve GoodFuels tarafından FuelEU Maritime teklifindeki daha iddialı hedefleri desteklemekte. Avrupa Komisyonu'nun önerdiği FuelEU Maritime yönetmeliği, denizcilik sektöründe temiz ve çevreci yakıtların alımını teşvik etmede önem arz ediyor. Bununla birlikte, Komisyonun önerisi mevcut  haliyle hedeflerin gerisinde kalmakta olup Avrupa Birliği'nin denizcilikle ilgili iddialı iklim hedeflerini karşılayamama durumu söz konusu olmakta.

Bahse konu organizasyonlar, denizcilik sektörünün enerji dönüşümünü kolaylaştırmak için AB Emisyon Ticaret Sistemi (Emissions Trading Systems-ETS) ve FuelEU Maritime kapsamında elde edilen gelirlerin tahsis edilmesini ve karbon sözleşmeleri yoluyla, konvansiyonel yakıtlar ile sürdürülebilir ve ölçeklenebilir alternatif yakıtlar arasındaki fiyat farkının kapatılmasının sağlanmasını desteklemekte.