BUREAU VERİTAS'IN YETKİLERİ İPTAL EDİLDİ...

BUREAU VERİTAS'IN YETKİLERİ İPTAL EDİLDİ...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü; Bureau Veritas SA’nın yetkilerinin iptal edildiğini duyurdu.

Danıştay 10. Daire Başkanlığının kararı ile, ‘Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği’ kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bureau Veritas SA arasında imzalanan 10.03.2017 tarihli Yetki Devri Protokolü'nün iptaline karar verildi.

Bureau Veritas SA tarafından düzenlenmiş tüm sertifikalar veya belgeler ilk zorunlu sörvey tarihlerine kadar geçerli olacak.

Konunun önemi nedeniyle gerekli önlemlerin alınmasını teminen tüm gemi sahibi/işletmecilerin bilgilendirilmesi, söz konusu gemilerin yurt dışı/yurt içi limanlarda belgelendirme, sörvey, liman devleti denetimi, ön sörvey gibi konularda sorunlarla karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alınması, yapılacak iş ve işlemler için yetkilendirilmiş kuruluşlarla iş birliği içerisinde hareket edilerek gemilerin faaliyetlerinde aksamaya mahal verilmemesi istendi.

TÜRK DENİZ MEDYA HABER KURULUŞU ÖZEL HABERİ