ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI'NDAN YENİ DÜZENLEME... GEMİ ATIKLARINI DENİZE BIRAKMAK YASAKLANACAK

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI'NDAN YENİ DÜZENLEME... GEMİ ATIKLARINI DENİZE BIRAKMAK YASAKLANACAK

Gemilerden kaynaklanan atıkları çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak denizlere bırakmak yasaklanacak. Uymayanlar ise cezalarla karşı karşıya kalacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının denize verilmesinin önlenmesi, deniz ortamının korunması ve gemi kaynaklı kirliliğin engellenmesi amacıyla Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği hazırladı.

Yönetmelik taslağına göre; gemilerden kaynaklanan atıkları çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak denizlere bırakmak yasaklanacak.

Atık alım yükümlüleri, kendilerine yanaşan veya yanaşmak üzere açıkta bekleyen gemilerin atıklarının alınmasına yönelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi maksadıyla Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi, Atık Kabul Tesisi Uygunluk Belgesi veya Alternatif Uygulama Belgesi alacak. Atıkların, gemilerden alınırken karıştırılmadan ayrı toplanması ve depolanması esas olacak.

Atık kabul tesislerinde depolanan atıkların başka bir atık kabul tesisine transfer edilmesi de yasaklanacak.

Büyükşehir belediyeleri, yetki alanlarındaki tüm gemiler için gerekli tedbirleri alacak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, taslakta, yat limanlarıyla ilgili de bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, yat yanaşma kapasitesi 50 yatın üstünde olan yat limanlarında, yatların bağlandıkları noktalarda atık alım hizmeti verilmesini sağlayacak sistemler kurulacak.

Denetimler Çevre Bakanlığı ile bölgelerdeki liman başkanlıkları tarafından yürütülecek. Uymayanlar cezalarla karşı karşıya kalacak.