ÇİN'DEN DENİZLERİ KORUMAK İÇİN YENİ PLAN

ÇİN'DEN DENİZLERİ KORUMAK İÇİN YENİ PLAN

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı (MEE), ülkenin deniz çevresini korumaya yönelik ilk Beş Yıllık Planının taslağını tamamladı.

Nihai planın bu yılın sonunda yayınlanması bekleniyor. MEE’nin bu planı oluşturabilmesi, Çin’in deniz yönetişim sistemini yeniden organize eden 2018 bakanlık reformlarının geniş kapsamlı etkisine işaret ediyor. Reformlar, daha önce diğer altı bakanlığa dağılmış olan deniz ortamı ve ekoloji koruma işlevlerini Çin’in en üst düzey çevre ajansı olan MEE’ye devrediyor. Bu kararın nedeninin, parçalı sistemin verimli bir şekilde çalışamaması olduğu ifade ediliyor. Deniz ortamından sorumlu devlet dairelerinin, sanayinin yol açtığı deniz kirliliğine çözüm üretemediği belirtiliyor. 2018’de gerçekleşen bakanlık değişiminde, bir düzenleme ile kara ve deniz tabanlı mekansal planlama, yeni kurulan Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na (MNR) bağlanmıştı. Mekansal planlama, doğayı etkileyen insan faaliyetlerinin sınırlarını belirleyen önemli bir araç. Hedefi denizlerin kirlenmesini engellemek. MNR, mekansal planlama ve deniz koruma konularında sorumluluk sahibi dört departmana ev sahipliği yapıyor. Daha da önemlisi hem karada hem de Çin sularında “ekolojik kırmızı çizgiler” çizmekten sorumlu. Kırmızı çizgilerin tek bir hükümet organı tarafından düzenlenecek olması, farklı bölgelerin kendi çıkarları için okyanusu kirletmesini önleyecek.

Çin’de çok sayıda korunan alan da yeniden düzenleniyor. MNR’ye bağlı Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi (NFGA), korunan alanları basitleştirme ve üç katmanlı bir sistemde yeniden gruplandırma sürecinde

Okyanusların dayanıklılığı artıyor

2018 yılında gerçekleşen bakanlık değişikliğinde, okyanus yönetiminde modernize edilmeyen tek alan balıkçılık yönetimiydi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKİB), bünyesindeki Balıkçılık Bürosu ile birlikte, Çin’in hem ulusal sularında hem de açık denizlerde dolaşan devasa balıkçı filosunu denetleyen kurum olmaya devam ediyor. Benzer şekilde, Balıkçılık Bürosu, nesli tükenmekte olan tüm su canlısı türlerini yönetme sorumluluğunu elinde tutarken, NGFA karadaki hayvanlarla ilgileniyor. Her nede kadar reformlar Çin’in okyanus yönetimini iyileştirmek adına önemli bir adım olsa da, sorunlar ala devam ediyor. Başlangıçta birden fazla departman tarafından yürütülen işlevleri tek bir çatı altında bir araya getirmek, daha iyi bir iç koordinasyon gerektiriyor. Ancak yeni yaklaşım, ülkenin aşırı avlanmadan iklim değişikliğine ve kirliliğe kadar dünya okyanuslarının karşı karşıya olduğu birçok zorlukla başa çıkma yeteneğini güçlendiriyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi