CROWLEY, 2050 YILINA KADAR NET SIFIR SERA GAZI EMİSYONU TAAHHÜDÜ VERDİ

CROWLEY, 2050 YILINA KADAR NET SIFIR SERA GAZI EMİSYONU TAAHHÜDÜ VERDİ

ABD'li Crowley şirketi, 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu taahhüdünde bulundu.

Bu hedefe ulaşmak için Crowley, genel emisyonları yılda 4,2 milyon ton sera gazı azaltacağını tahmin ediyor.

Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Alisa Praskovich:

"Crowley'nin değer zinciri, işletme genelindeki emisyonlarımızın %80'inden fazlasını oluşturuyor. Müşteriler ve iş ortaklarıyla işbirliği, bilime dayalı standartları kullanarak net sıfır emisyona ulaşmada karşılıklı başarımızın anahtarıdır. Karşılıklı hesap verebilirlik yaratarak, fikirlerin açık paylaşımı yoluyla inovasyonu teşvik edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

Önümüzdeki aylarda Crowley, uzun ve kısa vadeli emisyon azaltma hedeflerini Bilime Dayalı Hedefler Girişimi'ne sunmayı öngörüyor.

Kurumsal çapta bir sürdürülebilirlik yol haritası yayınlamaya ve 2022'de açılış sürdürülebilirlik raporunu tamamlamaya hazırlanıyor.

Kaynak: TURKDENİZ.COM