Deniz Ticaretinde İklim Değişikliği Tedbirleri ve Uyum Önerileri Paneli Düzenlendi

“Deniz Ticaretinde İklim Değişikliği Tedbirleri ve Uyum Önerileri” konusunu Yönetim Kurulu Üyesi Uzakyol Başmühendis Teoman Mustafa Akyol moderatörlüğünde KOSDER Akademi’ye değerlendirdi.

Söyleşide aynı zamanda; Gemilerde Hava Kirliliği / Sera Gazı Salınım Kuralları: Geçmiş, Mevcut Durum ve Gelecek Değerlendirilmesi, İklim Değişikliği Etki Değerlendirme Analizi Projesi, Filo Uyum Tedbirleri ve Gelecek Gemi Teknolojisi başlıkları altında armatörler için referans alınacak faydalı bilgiler paylaşıldı.