DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KADOTUG RÖMORKÖRÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KADOTUG RÖMORKÖRÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, ‘Kabotaj Kanunu Uygulanmıyor” yönündeki haberler ile ilgili açıklama yayınladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bazı basın organlarında yer alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından “Kabotaj Kanunu uygulanmıyor” yönünde haberlerden dolayı kamuoyunun bilgilendirilmesi gereği duyulmuştur.

Haberlerde yer alan KADOTUG isimli Palau bayraklı römorkör 18 Eylül 2021 tarihinde Trabzon Limanından, Yunanistan’ın Selanik Limanına TRANSSERVİCE isimli dubayı götürmek üzere Liman Çıkış Belgesi almıştır.

Söz konusu gemi İstanbul Boğaz geçişi için zorunlu olan bildiriminde varış limanını Haydarpaşa olarak beyan etmesi ve acentesi tarafından Haydarpaşa Limanına yanaşma ordinosu talebine istinaden geminin Kabotaj Kanunu’nu ihlal etme niyetinde olduğu anlaşılmış ve Haydarpaşa Limanı’na sokulmadan Kumkapı’da demirlemesi talimatı verilmiştir. Bununla birlikte, bir gemi varış limanı yabancı bir liman olsa dahi Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği 11 inci maddesi uyarınca 168 saate kadar transiti bozulmadan demirleme sahalarımızda demirleme hakkı bulunmaktadır. 

Bu duruma istinaden ilgili römorkör seferden men edilerek idari tahkikat başlatılmış olup ilgili gemi sertifikaları Liman Başkanlığımızca alınarak, Kabotaj Kanununun 5 inci maddesi uyarınca en elverişli liman olan Haydarpaşa Limanı’nda alıkonulmuştur.

Başlatılan idari tahkikat srecinde, haber metinlerinde iddia edildiği gibi;

-          Yükün (herhangi bir yük taşımayan duba) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerle Haydarpaşa Limanı’na tahliye edilmesi söz konusu olmayıp aksine, İstanbul Liman Başkanlığımızın talimatıyla re’sen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz römorkörleriyle yanaştırılarak, tahkikat tamamlanana kadar bu tesiste kalması amaçlanmıştır. Dubanın kendine ait makine ve dümen donanımları (sevk sistemleri) olmadığı için demirleme sahasında kalmasa, seyir emniyeti ve deniz güvenliği yönünden söz konusu değildir.

-          Haber metinlerinde yer alan ve 2013 yılında Kabotaj Kanununun değiştirilerek cezaların düşürüldüğü iddiası da asılsızdır.

Ceza hükümleri 2008 yılında TBMM’den geçen bir Kanun ile değiştirilmiş olup yapıları değişiklik ile ceza miktarlarında güncelleme yapılarak 20 kattan fazla arttırılmıştır.

-          Haber metninde yazan bir diğer iddia ise yine aynı geminin Tekirdağ’dan aldığı bol haldeki dubayı Gürcistan’a gidecek diye gösterip Trabzon’a bıraktığı şeklindedir.

Söz konusu gemi 28 Ağustos 2021 tarihinde Tekirdağ Liman Başkanlığından aldığı Liman Çıkış Belgesinde, Gürcistan’ın Poti Limanına gideceğini beyan etmiştir. Ancak sefer esnasında, olumsuz deniz ve hava şartlarını sebep göstererek Trabzon Limanına girmek istemiş ve bu işlem neticesinde Kabotaj Kanunu’nun ihlal edilmesi sebebiyle söz konusu gemi seferden men edilerek Kabotaj Kanununun 5 inci maddesi gereğinde 45 bin 656 Türk Lirası para cezası mülki idari amir kararıyla uygulanmış ve bu miktar ödenene kadar geminin kalkışına müsaade edilmemiştir.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Bakanlığımız kabotaj ihlallerini tespit eden taraf olarak tespit ettiği ihlallerle ilgili Kabotaj Kanunu uyarınca yasal süreçleri başlatmıştır. Bakanlığımız, ülkemiz deniz yetki alanlarında yapılan deniz taşımacılığının Kabotaj Kanununa uygun yapılması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gerekli çalışmaları yapacak olup Türk bayraklı gemilerimizin ve gemi insanlarımızın haklarını Mavi Vatanımızda koruyacaktır.”

KAYNAK: TURKDENİZ.COM