DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI...

DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI...

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile “Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü” yürürlükten kaldırıldı. Yerini “Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği” aldı.

adscode

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk karasularında seyir yapan tüm tekneler bundan böyle COLREG 72 Sözleşmesi'ndeki kurallara uymakla yükümlü kılındı.

1977 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü”nün yerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan “Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği” aldı.

Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, bayrağına bakılmaksızın Türk deniz yetki alanları dahilinde ve bağlantılı bölgelerde teknelerinin uyması gereken kurallara ilişkin hususlar düzenlendi.

Bu kapsamda, tüm teknelerin denizde çatışmayı önlemek için taşıyacakları ve gösterecekleri fener ve alametler, verecekleri sadalı sis ve manevra işaretleri, gözetecekleri seyir kuralları, tehlikeye düştükleri zaman yardım istemek için kullanacakları işaretler belirlendi.

Tekneler, bu yönetmelikle birlikte COLREG 72 Sözleşmesi'nde yer alan kurallara uymakla yükümlü kılındı.

COLREG 72 Sözleşmesi'nin güncel metni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü internet sitesinde  yayımlandı.

Gemiler, bu yönetmelik ve sözleşmenin metnini bulundurmak ve uymak zorunda olacak.

Mevzuat hükümlerine aykırı davrandığı saptanan tekne ilgililerine yönelik ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılacak.

TÜRK DENİZ MEDYA