GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞI DESTEĞİ İKİ KATINA ÇIKARILDI

GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞI DESTEĞİ İKİ KATINA ÇIKARILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, geleneksel kıyı balıkçılığı desteğinin 2021 yılı için iki katına çıkartılmasına dair karar resmi gazetede yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi tebliğinde değişiklik yaparak, 2021 yılı destekleme döneminde geçerli olmak üzere, destek miktarının iki katına çıkarılmasını kararlaştırdı.

Bakanlığın resmi gazetede yayımlanan tebliği şu şekilde:

MADDE 1 – 27/8/2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2021/29)’nin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Sadece 2021 yılı destekleme dönemi için; bu Tebliğde belirtilen şartları sağlayan ve Marmara Denizine kıyısı olan illere (Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova) kayıtlı  olup Marmara Denizinde balıkçılık yapan balıkçı gemisi sahiplerinin bir örneği Ek-3’te yer alan 2020-2021 balıkçılık sezonunda Marmara Denizinde (İstanbul ve Çanakkale Boğazları dâhil) avcılık yaptıklarına dair taahhütnameyi destekleme başvurusu esnasında ibraz etmeleri halinde, adı geçen illere kayıtlı balıkçı gemisi sahiplerine, her gemi için belirlenen birim destek tutarının iki katı ödeme yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 27/8/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Kaynak: TURKDENİZ.COM