GEMİLERDEN ALINAN HARÇLARDA DÜZENLEME YAPILDI

GEMİLERDEN ALINAN HARÇLARDA DÜZENLEME YAPILDI

Gemi satış işlemlerinde alınan harçlar ile ilgili olarak miras yoluyla intikallerde ve hisse devirlerinde gemi kayıt harçları yeniden düzenlendi.

Yapılan düzenleme ile 4490 sayılı Kanun kapsamında yer alan gemi kayıt harcının;

Gerçek kişilere ait olan gemi ve yatların miras yoluyla intikalinde, mirasçılık belgesinde adı geçen kişi veya kişiler adına yapılacak tescil ve devir işlemlerinde harç alınmayacak.

Gerçek veya tüzel kişilere ait gemi ve yatların belirli bir hissesinin devredilmesi hâlinde hisse oranında harç alınacak.

TURKDENİZ.COM