GMO'DAN BASIN AÇIKLAMASI: "KANUNDA YERİ OLMAYAN KURUM VEYA KURULUŞLARDA EĞİTİM VE SERTİFİKA ALAN PERSONELİ ÇALIŞTIRMAK SUÇ TEŞKİL EDECEKTİR"

GMO'DAN BASIN AÇIKLAMASI: "KANUNDA YERİ OLMAYAN KURUM VEYA KURULUŞLARDA EĞİTİM VE SERTİFİKA ALAN PERSONELİ ÇALIŞTIRMAK SUÇ TEŞKİL EDECEKTİR"

GMO, eğitim ve sertifikalar ile ilgili önemli bir basın açıklaması yaptı.

adscode

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Son zamanlarda karşılaşmakta olduğumuz mesleki eğitim ve yeterlilik vaat eden bir takım eğitim kurumu reklam ve ilanları hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur.

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, mühendislik eğitimlerinin Yüksek Öğretim Kurumları nezdinde hangi kapsam ve niteliklerde verileceği, eğitimi başarıyla tamamlayan adayların alacağı diplomaları ile kullanmaya hak kazandığı “Mühendislik Sıfatının” usul ve esasları kanunlarımız ve yönetmeliklerle belirlenmiştir.

Aynı şekilde Gemi ve ilgilisi Mühendislik Mesleklerinin icra edilme esasları 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun esasları kapsamında Gemi Mühendisleri Odası’nın yönetmeliklerinde belirlenmiştir.

Bu kapsamda kanunda yeri olmayan herhangi bir kurum veya kuruluştan alınacak eğitimler ve “Sertifikaların” gerek TMMOB, gerek GMO nezdinde bir geçerliliği olmamakla birlikte, bu eğitim ve sertifikasyonları dayanak göstermek suretiyle meslek İCRA etmek, bu kapsamda personel ÇALIŞTIRMAK SUÇ TEŞKİL EDECEKTİR.

Gemi Mühendisleri Odası olarak, mesleğin gelişmesi, meslek onurunun, hak ve menfaatlerinin korunması ödeviyle söz konusu ilan ve reklamlara itibar edilmemesi hususunda kamuoyunun bilgilendirilmesi gereği görülmüştür.

Bu minvalde, meslektaşlarımızı yetiştiren güzide Yüksek Öğretim Kurumlarımız bağlısı Fakülte Yönetim Kurullarımız başta olmak üzere, tüm sektör paydaşlarımızı konu hakkında hassasiyet göstermeye, istikbalde bizlerden bayrağı devralacak genç meslektaş adaylarımızın doğru ve kaliteli bir eğitim alarak geleceğimizi inşa etmesine yardımcı olmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna Saygıyla Duyururuz."