ICS, KARBONSUZLAŞMA SÜRECİNİ HIZLANDIRMAK İÇİN KÜRESEL KARBON VERGİSİNE YÖNELİK PLANLAR OLUŞTURDU

ICS, KARBONSUZLAŞMA SÜRECİNİ HIZLANDIRMAK İÇİN KÜRESEL KARBON VERGİSİNE YÖNELİK PLANLAR OLUŞTURDU

Sunulan öneride ICS, sıfır karbonlu yakıt kullanımının hızlandırılması için uluslararası kabul görmüş piyasa bazlı bir önlem için çağrıda bulundu.

Dünya ulusal armatör birliklerini ve dünya ticaret filosunun %80'inden fazlasını temsil eden Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping–ICS), gemilerden kaynaklanan karbon emisyonlarına küresel çapta vergi getirilmesi ile ilgili olarak 3 Eylül 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler'e (United Nations–UN) bir öneri sundu. Sunulan öneride ICS, sıfır karbonlu yakıt kullanımının hızlandırılması için uluslararası kabul görmüş piyasa bazlı bir önlem için çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler'in deniz taşımacılığı ile ilgili düzenleyici kuruluşu olan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (International Maritime Organization–IMO) verilen evraklara göre karbon  vergisi, 5.000 gros ton üzerinde olan ve küresel çapta ticaret amacıyla kullanılan gemilerden ton başına açığa çıkan emisyona göre alınacaktır. Toplanan para, sıfır karbonlu ve fosil yakıtlar arasındaki fiyat farkını kapatmanın yanı sıra, sektörün hem gelişmiş hem de gelişmekte olan  ekonomilerdeki yeşil geçiş sürecini garanti altına alacak hidrojen ve amonyak gibi yakıtların tedariğinin sağlanacağı yakıt altyapılarının kurulması amacıyla IMO Climate Fund (IMO İklim Fonu) kapsamında kullanılacak.

Deniz taşımacılığı sektörünün küresel karbon emisyonlarının yaklaşık %2'sini oluşturması nedeniyle IMO karbonsuzlaşmaya yönelik acil bir şekilde harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Sektör, 2030 yılından önce sıfır karbonlu gemilerin üretilemeyeceğini düşünüyor. Fakat mevcut üretim hızında sıfır karbonlu yakıtlar küresel gemi filosunun ihtiyacı olan seviyeleri karşılayamıyor. Önerilen karbon vergisi ile sıfır emisyonlu deniz taşımacılığının hayata geçirilebilmesi için bir piyasa oluşturulmasının hızlandırılması amaçlanacak.

IMO İklim Fonu, gemi başına ödenecek ücreti hesaplayacak, bu ücretleri toplayacak ve ücretlerin ödendiğine dair kanıtlar sunacak. Söz konusu Fon ile yeni yakıtlar geliştirildiğinde bu yakıtların küresel olarak mümkün olduğunca çok limandan temin edilebilir olması için yeni yakıt ikmal altyapılarına destek sağlanması bekleniyor. Birleşmiş Milletler, Üye Devletlerinin üzerindeki yükü azaltmak ve karbon vergisi uygulamasının hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla denizcilik sektörü tarafından sunulan karbon vergisi önerisi, sıfır karbonlu teknolojilerin gelişimini hızlandırmak amacıyla hükümetler tarafından halihazırda 5 milyar ABD Doları tutarındaki ayrı bir Ar-Ge Fonu için önerilen mekanizmadan faydalanacak. Konuya ilişkin onayın, 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'ndan (COP 26) hemen sonra Kasım ayında gerçekleştirilecek kritik toplantıda verilmesi planlanıyor.

ICS Genel Sekreteri Guy Platten konuyla ilgili olarak şu şekilde bir açıklama yaptı: "Deniz taşımacılığının ihtiyacı olan şey sıfır karbonlu yakıtlar ile alternatif yakıtlar arasındaki fiyat farkını düşürecek küresel çapta piyasa bazlı bir önlem oluşturulması. Eğer hükümetler söyledikleri gibi deniz taşımacılığının karbonsuzlaştırılması konusunda devamlı olarak öncülük yapmaya devam edecek ise söz konusu önlemlerin hızlı bir şekilde geliştirilmesi çok önemli.

Teknolojideki yeniliklerin sıfır emisyonlu deniz taşımacılığına geçiş sürecini kolaylaştıracağı kesin fakat gerekli altyapının kurulması da dahil olmak üzere bu sürece hazır olmamız için hala büyük adımlar atmamız gerekiyor. Güvenlik sorunları olmaksızın makul fiyatlar ile sunulacak sıfır emisyonlu gemileri 2030 yılına kadar suya indirmemiz gerekiyor. Eğer IMO önergemizi desteklerse  bu durumu değiştirebilir ve teknolojileri ekonomik bir şekilde eşit olarak kullanabiliriz."

ICS'in düşüncesine göre Avrupa Komisyonu (European Commission–EC) tarafından uluslararası deniz taşımacılığının AB Emisyon Ticaret Sistemi'ne (EU Emissions Trading System–EU ETS) dahil edilmesi talebi gibi bölgesel ve tek yönlü piyasa bazlı önlemlere dayanan karbon  vergisi uygulaması getirmek yerine, bu uygulamayı yine piyasa bazlı olmak üzere zorunlu ve küresel  çapta olacak şekilde hayata geçirmek daha faydalı olacak. Piyasa bazlı önlemlerin AB Emisyon  Ticaret Sistemi'ndeki gibi kademeli olarak uygulanması (AB Emisyon Ticaret Sistemi yalnızca küresel deniz taşımacılığından kaynaklanan emisyonların %7.5'ini kapsayacak.) Paris İklim Anlaşması (Paris Agreement) kapsamında belirtilen küresel emisyonların azaltılması hedefini  karşılayamayacak ve bu durum deniz ticaretinin işleyişini önemli ölçüde zorlaştıracak. (Bu haber, Turkdeniz.com özel haberidir)

Kaynak: TURKDENİZ.COM